Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Utvidelse av reguleringsplan - Hurum Myragata

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles oppstart av endring (utvidelse) av detaljreguleringsplan for Hurum/Myragata på gbnr. 186/31 i Hole kommune.

Det er avholdt oppstartsmøte med kommunen 27.08.2020.

Hensikten med endringen
Formålet med endringen å utvide eksiterende reguleringsplan «Hurum Myragata» (planID 201304) til å omfatte hele gbnr. 186/31, og for å legge til rette for fradeling av en tomt med oppføring av en ny boenhet. Det fulldyrka arealet på eiendommen skal ikke minske i totalt areal.
Planområdet ligger i Myragata, øst for Hurumåsen. Planarbeidet er i tråd med overordnet plan.

Forslagstiller
Berntsen plan og oppmåling AS på vegne av Dag Kristian Snekvik.

Innspill til oppstartsvarslet
Innspill til planarbeidet sendes til:

Berntsen plan og oppmåling, Osloveien 10, 5510 Hønefoss, eller jorgen@bpoo.no.

Spørsmål kan rettes: Jørgen Bendz Strøm, jorgen@bpoo.no

Høringsfrist 04.12.2020.

Kopi av uttalelse sendes:
Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller

E-post: postmottak@hole.kommune.no. 

D Pwf 6q 5SkPT 24AAAAAElFTkSuQmCC

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss