www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Vaksinestatus - oppdateres ukentlig

I uke 24 får kommunen 258 doser fra Pfizer. 104 doser går til dose to for gruppe 5, og 154 doser går til gruppe 8.

I uke 25 får kommunen 300 doser fra Pfizer. 77 doser går til dose 2, gruppe 5, og 223 doser går til gruppe 8.

I uke 26 får kommunen 360 doser fra Pfizer. 21 doser går til dose 2, gruppe 5 og 6, og 339 doser går til gruppe 8 og starter på gruppe 9.

I uke 27 får kommunen 186 doser fra Pfizer. 40 doser går til dose 2, gruppe 5/6, og 146 doser går til gruppe 9.

I uke 28 får kommunen 288 doser fra Pfizer. 202 doser går til dose 2, gruppe 6/7. 90 doser går til gruppe 9 og 10. Lærere og barnehageansatte vaksineres. Er du ikke innkalt, ring vaksinetelefonen.

I uke 29 får kommunen 444 doser fra Pfizer. 103 doser går til dose 2, og 341 doser går til dose 1, gruppe 9 og 10. Lærere og barnehageansatte vaksineres. Er du ikke innkalt, ring vaksinetelefonen.

I uke 30 får kommunen 750 doser fra Pfizer. Av disse settes 450 doser og resten lagres til neste uke. 85 doser går til dose 2. Dose 1 går gruppe 10 og 11. Er du ikke innkalt til vaksinetime for dose 1, så er du ikke registrert i vårt system. Gjør det her:  Helseboka, trenger du hjelp, ring vaksinetelefonen 469 26 102 kl. 10-14.

I uke 31 får kommunen 504 doser fra Pfizer. 28 doser går til dose 2. 476 doser til dose 1 gruppe 11 og noe til etteranmeldte i alle grupper. FHI har gitt kommunene mulighet til å fremskynde dose 2 for alle som har 6-12 ukers intervall mellom dose 1 og 2. Kommunen starter i uke 31 med å tilby timer til dose 2 tidligere enn først angitt etter kapasitet på doser.

1 uke 32 får kommunen 324 doser fra Pfizer. Disse går både til dose 1, gruppe 11 og etteranmeldte i alle grupper. Dose 2 fremskyndes for alle grupper som har 6-12 ukers intervall.  

I uke 33 får kommunen 264 doser fra Pfizer. Disse går både til dose 1, gruppe 11 og etteranmeldte i alle grupper. Dose 2 fremskyndes etter kapasitet på doser.

I uke 34 får kommunen 312 doser fra Pfizer. Dose 1 til etteranmeldte i alle grupper. Dose 2 fremskyndes etter kapasitet på doser.

I uke 35 får kommunen 300 doser fra Pfizer. Dose 1 til etteranmeldte. Dose 2 fremskyndes.

I uke 36 får kommunen 702 doser fra Pfizer. Går til dose to og dose 1 til 16-17-åringer. Dosene settes over to uker. Drop-in dose 1 og 2 mellom kl. 14.00-15.00.

I uke 37 har kommunen bestilt 48 doser fra Pfizer. Går til dose 2. 
I uke 38 har kommunen bestilt 270 doser fra Pfizer. Disse går til 12-15-åringer.
I uke 39 har ikke kommunen bestilt doser. Vaksinering av 12-15-åringer fortsetter.
I uke 40 har ikke kommunen bestilt flere doser. Ingen vaksinering.
I uke 41 har ikke kommunen bestilt flere doser. 40 doser er satt som dose 1 til etteranmeldte. 44 doser 2. 24 doser til immunsvake.

Totalt inkludert uke 41 har 4652 innbyggere fått dose 1,  89 %. Totalt 4208 innbyggere har fått dose 2, 85,1 % (er fullvaksinert). 24 immunsvake har fått dose 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del dette:

Skjema