www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Vaksinestatus uke 1-23

Under følger en oversikt over vaksiner foretatt fra uke 1 til uke 17 i 2021.

Totalt pr. uke 5 har kommunen vaksinert 222 personer. Av disse har 44 fått dose nummer to. Vi har vaksinert beboere i sykehjem og institusjoner samt hjemmeboende eldre over 85 år.

I uke 6 settes 54 vaksinedoser og av disse får 18 eldre dose nummer to. Vi fortsetter vaksinering av de som er over 85 år og starter på de som er 84 år.

I uke 7 settes 84 doser og av disse går 37 til dose to. Vi fortsetter med de eldre på 84 år og noen få i hjemmestjenesten. Dose to går hovedsaklig til hjemmeboende eldre 85 år +.

I uke 8 får kommunen 84 doser fra Pfizer. Alle disse går til dose nr. 2, eldre over 85 år. Kommunen får også 100 doser fra AstraZeneca. Alle disse skal gå til helsepersonell under 65 år.

I uke 9 får kommunen 42 doser fra Pfizer. 36 av disse går til dose 2, og 6 doser går til eldre hjemmeboende 84 år. Kommunen får også 100 doser fra AstraZeneca. Alle disse går til helsepersonell under 65 år.

I uke 10 får kommunen 60 doser fra Pfizer. 48 av disse dosene går til dose to, og 12 doser går til eldre hjemmeboende 82 år. Kommunen får også 110 doser fra AstraZeneca. Alle disse går til helsepersonell under 65 år. NYTT: Etter medieoppslag om alvorlige bivirkninger ved AstraZeneca avlyser kommunen vaksinering  i dag 11. mars til vi får nærmere beskjed fra FHI.

I uke 11 får kommunen 72 doser fra Pfizer. 4 av disse går til dose to, og 68 doser går til hjemmeboende 81-80 år.

I uke 12 får kommunen 108 doser fra Pfizer. 4 av disse går til dose to, og 104 doser går til hjemmeboende 79-77 år.

I uke 13 får kommunen 96 doser fra Pfizer. 11 av disse går til dose to, og 85 doser går til hjemmeboende 77-76 år.

I uke 14 får kommunen 186 doser fra Pfizer. Alle disse går til risikopasienter, gruppe 4b, og til hjemmeboende 75-74 år.

I uke 15 får kommunen 234 doser fra Pfizer. Disse dosene går til aldersgruppen 74-71 år, (begynner på 71 år).

I uke 16 får kommunen 234 doser fra Pfizer. Disse dosene går til aldersgruppen 71-68 år.

I uke 17 får kommunen 240 doser fra Pfizer. 69 doser går til dose to. 171 doser går til aldersgruppen 67- 65 år.

I uke 18 får kommunen 210 doser fra Pfizer. 105 doser går til dose 2. 105 doser går til gruppe 5 dvs. 64 -54 år med underliggende sykdommer/tilstander. Vi starter på denne gruppen.

I uke 19 får kommunen 162 doser fra Pfizer. 84 doser går til dose 2. 78 doser går til gruppe 5 dvs. 64-54 år med underliggende sykdommer/tilstander, og kristisk helsepersonell.

I uke 20 får kommunen 300 doser fra Pfizer. 285 doser går til dose to for gruppe 4B og 4 samt til helsepersonell som fikk første dose med Astrazenica. 15 doser går til gruppe 5 dvs. 64-54 år med underliggende sykdommer/tilstander.

I uke 21 får kommunen 348 doser fra Pfizer. 331 doser går til dose to for gruppe 4 og til helsepersonell som fikk første dose med Astrazenica. 17 doser går til gruppe 5.

I uke 22 får kommunen 456 doser fra Pfizer. 233 doser går til dose to for gruppe 4, og 223 doser går til gruppe 5 og gruppe 6.

I uke 23 får kommunen 270 doser fra Pfizer. 170 doser går til dose to for gruppe 4, og 100 doser går til gruppe 7.

Del dette:

Skjema