Lurer du på hvor du kan stemme på valgdagen, 9. september?

Kommunestyret i Hole har vedtatt følgende valgkretser og valglokaler for valgdagen.

 • Vik krets
  • Valglokale: Hole Herredshus
  • Åpningstid: Kl. 09:00 - 21:00
 • Røyse krets
  • Valglokale: Røyse skole
  • Åpningstid: Kl. 09:00 - 21:00
 • Sollihøgda krets
  • Valglokale: Sollihøgda barnehage, underetasje
  • Åpningstid: Kl. 09:00 - 21:00
 • Sundvollen krets
  • Valglokal: Sundvollen oppvekstsenter
  • Åpningstid: Kl. 09:00 - 21:00

Det står på valgkortet som du har mottatt hvilken krets du tilhører. Du kan likevel stemme i hvilket som helst valglokale på valgdagen. 

Husk legitimasjon!

Ta gjerne med valgkortet ditt da dette gjør at registreringen går raskere.