Spørsmål

Svar

Hva skjer med eiendomsskatten når en eiendom skifter eier?

Skatten følger eier. Dersom faktura er sendt ut til gammel eier må gammel og ny eier gjøre opp seg i mellom. 

Hva skal til for at Hole kommune sender faktura til ny eier?

Når tinglysning er foretatt vil vi få dette oppdatert i vårt system.  Neste faktura vil da bli sendt ny eier.

Jeg har fått faktura på eiendomsskatt for en eiendom som jeg nettopp har solgt. Kan ikke kommunen ordne det slik at den blir sendt til ny eier?

Nei, ny og gammel eier må gjøre opp seg imellom, eller bruke tilsendte faktura og betale hver sin del.

Vi har flyttet fra hverandre og jeg står som første eier, men det er eksmannen min som bor på eiendommen. Jeg ønsker at fakturaen skal sendes til han nå når jeg har flyttet ut. Kan dere ordne det?

 

Allerede fakturert faktura kan ikke endres, men neste faktura kan sendes til han dersom han er tinglyst eier. Dersom han ikke er tinglyst eier, må den som flytter ut sørge for at den som overtar eiendommen blir ny tinglyst eier.

 

Vi har en bolig som leies ut. Kan faktura sendes til leietaker?

Nei, vi sender ut faktura kun til tinglyst eier.

Vi har ikke fått faktura på eiendomsskatt, har dere ikke sendt den?

Eiendomsskatten kommer på samme faktura som vann og avløp. Sjekk om den fakturaen er betalt. Sjekk eventuelt med nettbanken om den er betalt der som autogiro eller e-faktura.

Når sendes faktura på eiendomsskatten ut?

Den sendes ut 3-4 uker før forfall.

Når er det forfall på betaling av eiendomsskatt?

20. mars, 20. juli og 20. november

Når blir eiendomsskatten lagt ut til offentlig ettersyn?

 

Skattelistene for eiendomsskatten blir lagt ut 1.  mars hvert år og ligger på Hole kommune sin nettside i 3 uker. Etter 3 uker det blir den fjernet fra nettsiden.

 

Jeg har fått mye høyere skatt en naboen min. Hva er årsaken til det?

 

Det kan være flere årsaker til det. Det kan være forskjell i areal, eller standard. Naboen kan også fått utregnet skatt i forhold til formuesgrunnlag, mens du har fått utregnet skatt i forhold til takst. Dette er 2 forskjellige utregningsmetoder som vil gi 2 forskjellige resultat for skatt.

Jeg har fått alt for høy skatt og vil klage, hvordan gjør jeg det?

 

 

 

 

 

Først må du sjekke om du har fått skatten beregnet etter Formuesgrunnlag fra Skatteetaten eller etter taksering fra Hole kommune. Dersom det er Formuesgrunnlag som ligger til grunn, så er skatteseddelen merket tydelig med Formuesgrunnlag.

Dersom skatten er beregnet av Formuesgrunnlag fra skatteetaten må du klage til Skatteetaten. Klageskjema finnes på Skatteetaten sin hjemmeside.

Dersom eiendommen er taksert, må du fylle ut klageskjema som finnes på Hole kommune sin hjemmeside og sende det inn før klagefristen utgår.

 

Jeg vil melde om feil på arealet på min eiendom. Her må kommunen rette opp dette omgående og redusere taksten og skatten. Når kan jeg forvente at dette blir gjort?

 

 

 

 

Først må du sjekke om du har fått skatten beregnet fra Formuesgrunnlag fra Skatteetaten eller taksering fra Hole kommune. Dersom det er Formuesgrunnlag som ligger til grunn, så er skatteseddelen merket tydelig med Formuesgrunnlag.

Dersom skatten er beregnet av Formuesgrunnlag fra skatteetaten må du klage til Skatteetaten. Klageskjema finnes på Skatteetaten sin hjemmeside.

Dersom eiendommen er taksert, må du fylle ut klageskjema som finnes på Hole kommune sin hjemmeside og sende det inn før klagefristen utgår.

Klagene blir behandlet fortløpende.

Jeg har klagd på for høy skatt og fått svar fra klagenemd som mener at skatten er riktig. Dette er urimelig og jeg klager derfor igjen. Når blir den nye klagen behandlet?

Dersom du har klagd på for høy skatt en gang før og fått den behandlet av klagenemd er klagen avgjort. En ny klage på samme forhold vil bli avvist.

Neste eventuelle skritt for klager er søksmål.

Når er klagefristen? 6 uker fra skatten legges ut til offentlig innsyn.
Hvilke eiendommer er taksert, og hvilke eiendommer er det beregnet eiendomsskatt ut i fra Formuesgrunnlag?

De fleste boliger har fått eiendomsskatt beregnet ut i fra Formuesgrunnlag. De fleste fritidsboliger har fått beregnet eiendomsskatt ut i fra taksering. For landbruksboliger er det en blanding