Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
vannverk

Vann og avløp

Vann
Kommunen har to vannverk som begge er godkjent i h.h.t. Drikkevannsforskriften.

Hole vannverk  som er størst, behandler om lag 650 000 m3 vann pr. år og forsyner ca. 5800 personer. Vannkilden for dette vannverket er Tyrifjorden. Inntaksdybde ligger på 60 meter. Vannbehandlingen består av ozon/biofilter for farge fjerning og UV til desinfeksjon.

Sollihøgda vannverk, forsyner om lag 80 personer på Sollihøgda. Årlig forbruk er på 8000 m3, og vannkilden er grunnvann. Borehullet er 65m. Vannbehandlingen består av
radonfjerning og desinfeksjon med UV.

Høydebasseng:
Kommunen har 6 høydebassenger med samlet kapasitet på 3000 m3.

Vannledninger:
Vi har 116000 meter med kommunale vannledninger, og 476 stk. vannkummer.

Avløp
Kommunen har to renseanlegg: Hole RA som er  hovedanlegget og Sollihøgda RA. Hole RA er bygget opp som et konvensjonelt kjemisk renseanlegg med primærfelling. Det blir renset  500 000 m3 avløpsvann pr. år .
Sollihøgda RA er et gråvannsrenseanlegg.

Avløpspumpestasjoner
Hole har pr. i dag 50 avløpspumpestasjoner som er fordelt rundt om i kommunen. Disse pumper avløpsvann videre til Hole RA .

Avløpsledninger
Kommunen har ca. 82000 meter med kommunale avløpsledninger, og ca. 780 avløpskummer.
Det er ca.15000 meter kommunale overvannledninger.

Vis dovett!
 

Vakttelefon vann og avløp: 916 03 174
Ved brudd på kommunale ledninger, enten vann eller avløp, eller andre uforutsette hendelser ring vakttelefonen. I utgangspunktet er ikke husholdninger kommunalt ansvar. Vi er likevel interessert i få beskjed om større lekkasjer på drikkevann, eller forurensing grunnet kloakk på avveie. Vi er opptatt av å ta vare på både ressursene og miljøet.

Kontaktpersoner

Navn Funksjon Mobil
Telefon teknisk /VVA   941 59 083
Samuelsen Richard         Enhetsleder VVA 403 214 00          
Frydenberg, Roar Driftsansvarlig vannverk. Ledningskart vann /avløp

900 28 288

Lehne, Arne Driftsansvarlig avløp/renseanlegg 

932 57 619

Arnesen, Magnus Fagarbeider

976 63 456

Skogheim, Ole Erik Servicemedarbeider 977 79 477
Eivind Bjerke Prosjektleder 952 41 773

Drikkevannsforskriften finner du her og veileder til drikkevannsforskriften finner du her.

Nyttige skjemaer finner du her

Ofte stilte spørsmål om vann og avløp finner du her

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp:

Administrative bestemmelser

Tekniske bestemmelser

VA- norm finner du her.

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer finner du her.

Vann og avløpsgebyrer finner du her.

Drikkevannsprøver for Hole vannverk for 2020 finner du her.For flere dokumenter, søk på sak 20/99

Drikkevanssprøver for Sollihøgda vannverk for 2020 finner du her. For flere dokumenter, søk på sak 20/242

Skal du bygge svømmebasseng? Informasjon om vann og avløp finner du her.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss