Fortløpende oppdateringer:

  • 6.9.2023 Storøya - brua over til Storøya er åpen. Kjøretøy på maks 7,5 tonn kan kjøre over. Alle avløpsstasjoner/pumpestasjoner på Storøya er i normal drift igjen.
  • 30.8.2023 Kleiva - turstien er stengt pga. flomskader. Statens vegvesen med flere aktører arbeider for at turstien skal settes i stand igjen så raskt som mulig.
  • 30.8.2023: Bekkeløpet Jonsbråten - Grøndokka: Skapte store utfordringer under styrtregnet søndag. Jonsbråten er ved en normal situasjon en liten bekk som delvis går i åpne grøfter og delvis i rørføringer. Bekkeløpet antas å ha hatt vannmengder på rundt 1 m3/s sist søndag. Dette skapte mange flomskader på private eiendommer. Skadeoppfølging på den enkelte eiendom må grunneier ta med sitt forsikringsselskap.