Årsaken til at Bane NOR gjennomfører grunnundersøkelser i vann er at de trenger informasjon om  forholdene i sjøbunnen for best mulig å kunne planlegge fundamentering av broer og fyllinger i Tyrifjorden. Prøvene omfatter både geotekniske og miljømessige forhold, og de hentes opp av en egen spesialbygget båt. Arbeidet er ikke støyende utover lyden fra  båtmotoren.

Les mer her