Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppheving av fire reguleringsplaner

Det vises til første ledd i § 12-14 i Plan- og bygningsloven:

«For utfyling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder sammen bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.»

Derfor varsles det nå om igangsatt prosess av opphevelse for fire reguleringsplaner i Hole kommune: Utvika camping (planid 200202), Blomshøgda (planid 200404), Tyrifjorden brygge (planid 201004) og Vikshagen (planid 201406).

Grunnen til at kommunen nå varsler opphevelse av disse planene er at de alle fire gjennomgikk en mindre endring/utvidelse av reguleringsplanen på et tidspunkt, og i den forbindelse ble hele planen tildelt en ny planid, hhv. 201606 (Utvika camping), 201804 (Blomshøgda), 201401 (Tyrifjorden brygge) og 201605 (Vikshagen med fortau), istedenfor å la den eksisterende planid-en følge planen.

En nasjonal plan-ID er koblingsnøkkelen mellom vektordata og saksdokumentasjonen for planen i planregisteret. Av denne grunnen kan ikke tidligere versjoner av planen, med annen gammel planid, være registrert som vedtatt plan, hverken i kartløsningen eller i kommunens planregister. Derfor er kommunens ønske nå å få satt de fire reguleringsplanene med planid 200202, 200404, 201004 og 201406 med status som «opphevet» i vårt kart- og plansystem.

Vedlagt følger vedtak, planbestemmelser og plankart for alle åtte reguleringsplaner.

Vi ber om uttalelse til dette varselet ihht. tredje ledd i § 12-14 i pbl, innen seks uker, dvs. 15.2.2021.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss