Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppstart av arbeid med klima- og miljøplan. Høring av forslag til planprogram

Hole kommune starter arbeidet med ny kommunedelplan for klima og miljø. Planen skal bidra til lavere utslipp av klimagasser og bedre miljøet i kommunen. Det skal settes mål og velges strategier slik at en kan nå målene.

Vi inviterer innbyggere, næringsliv, organisasjoner, offentlige organer og andre til å ta del i planarbeidet. Det er laget et forlag til planprogram som blant annet viser hvordan vi tar sikte på å gjennomføre planarbeidet, hvilke tema vi vil legge vekt på og hvordan lokalsamfunnet kan medvirke.

Hole kommune ønsker bredt engasjement i det lokale klima- og miljøarbeidet og oppfordrer alle til å komme med mest mulig konkrete innspill til planprogrammet. Spesielt ønsker vi innspill og tilbakemelding på våre forslag til:

  • Medvirkning (kap. 4) i planarbeidet, og særlig hvordan barn og unge kan involveres.
  • Tema som skal dekkes i planen (kap. 6).
  • Status og problemstillinger lokalt (kap. 9) med særlig fokus på:
  • Tyrifjorden og Steinsfjorden
  • Utslipp fra transport
  • Arealkonflikter mellom dyrka mark, naturverdier og bebyggelse
  • Betydning av klima og miljø for folkehelse, og hvordan lokalt klima- og miljøarbeid kan bidra til bedre folkehelse

Forslag til planprogram finner du her
Høringsbrev finner du her

Merknader til planprogrammet sendes Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller postmottak@hole.kommune.no
Brevet eller e-posten merkes med saksnummer 21/532 eller «Klima- og miljøplan».

Frist for merknader er 20. mai 2021. 

Etter høringen og merknadsbehandling vil det endelige planprogrammet bli vedtatt.

Denne meldingen er gitt i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven §§ 4-1, 5-2, 11-12 og 11-13.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss