Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Sollihøgda, felt B1, B7 og B8