Kleivheisen var en turistattraksjon i Holebygda fra 1948 til 1977, de første ti årene som stolheis, og deretter som tønneheis.
Det har lenge vært interesse for å reetablere Kleivheisen, og i 2022 vedtok kommunestyret oppstart av et forprosjekt knyttet til tønneheis i Kleiva.

For å berede grunnen for realiseringen av et slikt prosjekt, starter kommunen et planarbeid for å belyse virkningene tiltaket kan forventes å ha innenfor miljø og samfunn.

Hensikten med å utarbeide en reguleringsplan for Klevibanen er å tilrettelegge for re-etablering av stolheis i Kleiva. Det skal tas hensyn til at området er viktig for friluftsliv og rekreasjon, og at det er verdifullt naturmangfold og kulturmiljø innenfor og omkring planområdet.

 D 18uQIArkhjvAAAAAElFTkSuQmCC

Figur 1- Varslingsgrense i sort stiplet linje

Åpen kontordag torsdag 20. april

Kommunen inviterer til «Åpen kontordag» torsdag 20. april fra kl. 12.00-15.00 på Herredshuset.
Her blir det mulig å snakke med planavdelingen omkring forslaget til planprogram.

Har dere spørsmål om planarbeidet kan dere ta kontakt med Simon Steinsvik på epost: simon.steinsvik@hole.kommune.no.

Hvis dere har synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet kan dere sende det skriftlig pr post til Hole kommune, Viksveien 30 3530 Røyse, eller til: postmottak@hole.kommune.no.

Frist for innspill: 9. mai 2023

Planprogram for Kleivheisen - PDF fil