Ekstreme mengder med nedbør

Det ventes ekstremt mye nedbør mandag og tirsdag. Nedbøren vil komme både som regn og regnbyger. Mest nedbør ventes fra mandag ettermiddag til tirsdag kveld, med 80-100 mm/24t. Lokalt kan det komme enda mer. Høyest timesverdier ventes å være mellom 20-35 mm/1t. Hendelsen ventes å være mange steder blant de kraftigste de siste 25 år.

Konsekvenser

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Stor fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. En del steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager. Fare for liv om man havner i flomelver/ annen strøm.

 

Ta forholdsregler - sikre egen eiendom og private veier

Hold deg oppdatert om situasjon og husk at du selv må sikre egen eiendom og private veier mot overvann og flom. Vi minner også om at stikkrenner under private avkjøringer fra kommunal vei, er huseiers ansvar.

Dette kan du gjøre: 

 • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel i kjellere, biler, campingvogner langs elver og bekker.
 • Det er viktig at du renser stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord, grus, kvist og løv slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. 
 • Sørg for at stikkrenner under avkjøringen fra offentlig vei til eiendommen din er åpne. Dette er den enkelte grunneier/huseiers ansvar.
 • Se til at ikke kvister eller løv stenger for vannet i avløp og mindre bekker. 
 • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Hold deg oppdatert om været på yr.no og følg med på trafikkmeldinger: Ved flom- og jordskred kan veger bli stengt. Følg derfor med på trafikkmeldinger fra Statens vegvesen eller ring 22 07 30 00 (tast 3).  

Trenger du hjelp?

 • Har du behov for bistand til å sikre dine verdier, må du kontakte ditt forsikringsselskap.
 • Ved fare for liv og helse, kontakt nødetatene:
  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113
 • Den kommunale vakttelefonen for vann, vei, avløp har telefonnummer Tlf.: 916 03 174, døgnåpen