www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Vedtak om stenging av Ringeriksbadet og treningssentre i Hole kommune fra 12. mars kl. 24:00 - erstattes av regionale føringer 16. mars

Ordfører har den 12.3.2021, etter anbefaling fra kommunelegen, besluttet å stenge Ringeriksbadet og treningsentre i Hole kommune for all aktivitet med virkning fra og med 12. mars kl. 24:00 til og med 26. mars kl. 24:00.

Ny vurdering om eventuell forlengelse gjøres i formannskapets møte 24. mars.

Hjemmel
Beslutningen er gjort med hjemmel i Kommunelovens §11-8 Hastesaker og Hole kommunes delegasjonsreglement pkt. 8-2 Delegering av myndighet til ordfører – Hastesaker.

Kommunelegens vurdering:
Våre nabokommuner Bærum og Ringerike har nå stigende Covid-19 smittetall med økende antall innbyggere i karantene og tilsvarende stor belastning på helsepersonellet.
Hole kommune har fortsatt svømmehall og treningssentre åpne der nabokommunene har vedtatt stenging av disse.

For å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 fra nabokommunene til Hole kommune anbefaler Kommuneoverlegen  at Ringeriksbadet samt treningssentre i Hole kommune stenges. Det bør gis unntak for medisinsk behandling/opptrening ved treningssentrene.

Anbefalingen gis også med bakgrunn i at det tilrås at Hole kommune er tilpasset restriksjonene i nabokommunene.

Del dette:

Skjema