LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Vedtatt lokal forskrift i Hole kommune - opphevet 16. mars

Forskriften oppheves av trengere regionale tiltak fra 16. mars.

Formannskapet vedtok 24. februar i et ekstraordinært møte lokal forskrift om et midlertidig tiltak for å begrense smitte av covid-19. Forskriften trer i kraft 1. mars kl. 24.00 og varer til 21. mars kl. 24.00.

Den lokale forskriften ble enstemmig vedtatt av formannskapet i Hole. Møtet ble gjennomført digitalt. 

Dette gjelder for antall personer som kan være tilstede på arrangement
Formannskapet har vedtatt at ved arrangementer regulert i covid-19-forskriften § 13a, pkt. b, siste setning er det ikke tillatt med flere enn 50 personer på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Saksopplysninger
Saken ble fremmet for formannskapet med hjemmel i kommunelovens §11-8 Hastesaker og Hole kommune delegasjonsreglement pkt. 4-6 Delegering av myndighet til formannskapet - Hastesaker.

Forskriften ble vedtatt med bakgrunn i anbefaling fra kommunelegen om at nasjonale føringer som trådte i kraft 23. februar ikke gjøres gjeldende i sin helhet i Hole kommune.
Kommunelegen anbefaler at antallsbegrensningen som i dag reguleres til 100 personer for innendørs arrangement, i Hole kommune begrenses til 50 personer de neste tre ukene. Dvs. uke 9, 10 og 11.

Vedtaket henger sammen med usikkerhet i smittesituasjonen og at det er en økt risiko ved at mange samles.

Forskriften kan du lese her.

For øvrig følger kommunen nasjonale føringer av 23. februar

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss