KMD ga 4. september ut en pressemeldig om fastsettelse av planprogrammet for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss. Les pressemeldingen her. 

Planprogrammet kan du lese her.