Vedtekter for alle barnehager i Hole

Vedtektene gjelder for både kommunale og private barnehager. Vedtektene ble ajourført i levekårsutvalget 23.08.2016, i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak 21.12.2015 . 

Sist ajourført 1.8.2022 pga. endringer i drift og lovverk.

Vedtektene finner du her.

Statutes for children's nurseries in the municipality of Hole

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Sist oppdatert 10. august 2022

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss