Vedtekter for alle barnehager i Hole

Vedtektene gjelder for både kommunale og private barnehager. Vedtektene ble ajourført i levekårsutvalget 23.08.2016, i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak 21.12.2015 . 
Ajourført 26.06.2019 pga. endringer i barnehageloven av 22.06.18 med virkning fra 01.08.18. Vedtektene finner du her.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss