Vekstbarometer for Ringeriksregionen er utviklet av Universitetet i Sørøst­-Norge, i samarbeid med Ringerike Næringsforening og med finansiering fra Sparebank1 Ringerike Hadeland.