Her ligger presentasjonene fra fagdagen

 

Hva skjer egentlig med Steinsfjorden?
Det inviteres til åpen fagdag om Steinsfjordens status og utfordringer.