Velkommen til Cos foreldreveiledningskurs

mandag 02. mai - 13:00
› mandag 20. juni - 15:00

Det å være foreldre kan oppleves som både utfordrende og krevende. Hvordan være en trygg og god voksen med tydelig ledelse? 

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene på en god måte.

Målet med kurset:
Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

Hvem kan være med?
Foreldreveiledningskurset er et gratis tilbud til alle foreldre med barn mellom 0-6 år. Dere må ha tid til å delta på 8 kursdager av 2 timer.  Dere kan ikke ha med barn. Tidligere deltagere gir udelt positive tilbakemeldinger om kurset og anbefaler dette til ALLE!

 

Kurstider og påmelding:

Mandager: kl. 13.00-15.00 

Oppstart: 2. mai og 7 mandager fremover. Siste gang 20. juni (evt. en gang over sommerferien avklares i gruppen).

Sted: Hole helsestasjon

Påmelding; Send e-post med navn og tlf.nr til:  

nina.bakken.jakobsen@hole.kommune.no 

 

I kurset snakker vi om:

  • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
  • "Være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
  • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
  • Vanskelige situasjoner. Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
  • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

Her er en “teaser” om COS kurset:

Vi gleder oss til å se dere på kurs!

Vennlig hilsen Hole Helsestasjon 

Kari Langehaug, COS veileder, tlf: 90506891.

Nina Bakken Jakobsen, COS veileder, tlf: 93099073 

Del dette:

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss