Hole ungdomsskole

Kl. 08.15: Alle møter i gymsalen.

Røyse skole

Kl. 09.30-12.00: 1. trinn ved hovedinngangen.

Kl. 08.00: 2. – 7. trinn.

SFO åpner kl. 12:00 for 1. trinn og kl. 12.30 for 2. trinn og 13:45 for 3. - 4. trinn – fram til 16.30, (for de som har SFO-plass).

Vik skole

Kl. 10.00-12.00: 1. trinn.

Kl. 08.15-12.00: 2. trinn.

Kl. 08.15-13.45: 3. – 7. trinn.

SFO kl. 07.30-08.00: Morgenåpent (2. - 4. trinn) og kl. 12.00/13.45 - 16.30 for de som har SFO-plass

Sundvollen oppvekstsenter

Kl. 09.00-12.55: 1. trinn, møt ved flaggstangen.

Kl. 08.15-12.55: 2. – 3. trinn

Kl. 08.15- 14.10: 4. – 7. trinn

SFO kl. 07.30-08.00: Morgenåpent (2. - 4. trinn) og kl. 12.55 -16.30 for de som har SFO-plass.

 

Voksenopplæring og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Voksne med rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven §4A-1. Voksne som er over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring har rett til slik opplæring, dersom de ikke har rett til videregående opplæring. Utenlandske statsborgere med bosettingstillatelse eller kollektivt vern, har de samme rettighetene som norske statsborgere. En som trenger grunnskoleopplæring vil få sin søknad vurdert. Grunnskoleopplæring og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne bosatt i Hole kommune, foregår p.t. på Voksenopplæringssenteret i Bærum kommune, adr.: Kunnskapssenteret, Otto Sverdrups plass 4, 1337 Sandvika, voks@baerum.kommune.no,  tlf.: 67 50 67 50 (bkvo.no). Nærmere opplysninger v/Merete I. Ludmann tlf. 46926128.