Hole ungdomsskole

Kl. 08.15: 8. trinn møter i gymsalen, 9. og 10. trinn stiller opp på sine uteområder, nærmere beskjeder ligger på itslearning.

Røyse skole

Kl. 09.00-12.00: 1. trinn møter ved hovedinngangen

Kl. 08.00: 2. – 7. trinn

SFO: fra 12.00 – 16.30 for de som har plass.

Vik skole

Kl. 09.30 -12.00: 1. trinn

Kl. 08.15-13.45: 2. – 7. trinn

SFO kl. 12.00 -16.30 for de som har plass.

Sundvollen oppvekstsenter

Kl. 09.00: 1. trinn, møt ved flaggstanga

Kl. 08.15. 2. – 7. trinn

SFO åpner kl. 12.55 og stenger kl. 16.00

Beskjeder utover dette kommer via transponder fra den enkelte skole.