Da en ansatt på Vik skole,  5. trinn, er nærkontakt av tidligere meldt smittetilfelle i dag, settes dette trinnet i ventekarantene.

En elev på 3. trinn på Røyse skole er også nærkontakt til vedkommende. Hele trinnet og ansatte settes umiddelbart i ventekarantene. Elever og ansatte i ventekarantene skal holde seg hjemme og skal ikke delta i sosiale sammenkomster inntil ny beskjed er gitt og testsvar foreligger.

To trinn på Tyrifjord vgs. settes også i ventekarantene av samme årsak.

Sollihøgda barnehage ble satt i ventekarantene i går. Denne er opphørt i kveld