Kommunen har innført ventekarantene ved Helgelandsmoen barnehage i ettermiddag. Ventekarantenen omfatter barn og ansatte ved én avdeling. Ventekarantene gjelder inntil det blir gitt ny beskjed. Smittesporing pågår utover ettermiddagen og kvelden.

Ventekarantenen er knyttet til tidligere omtalt smittetilfelle i dag.