Kommunen har innført ventekarantene ved to barnehager i Hole i ettermiddag. Dette gjelder Naturbarnehagen og Sollihøgda barnehage. Ventekarantenen omfatter alle barn og ansatte på Sollihøgda barnehage, mens kun én avdeling ved Naturbarnehagen er berørt.

Barn og ansatte er i ventekarantene inntil det blir gitt ny beskjed. Smittesporing pågår utover ettermiddagen og kvelden.