Artritt er en akutt eller kronisk leddbetennelse. Symptomene kan være smerter, hevelse, stivhet og rødhet over leddene, og kan gi redusert funksjon og bevegelighet. Artritt er en samlebetegnelse for mange ulike typer leddsykdom. Artritt kan oppstå uavhengig av alder og fysisk form – hos barn, tenåringer og idrettsutøvere. Noen typer artritt er vanligere blant eldre. Uansett hvilken type artritt du har: Vær fysisk aktiv og ha en sunn livsstil, det bidrar til førligheten din og gjør deg i stand til å delta i aktiviteter som betyr mye for deg.

Jevnlig fysisk aktivitet og trening er viktig for alle med ulike former for inflammatorisk artritt, også for dem med leddgikt eller Bekhterevs. Trening gir mange helsegevinster. Likevel er mange med artritt ofte inaktive, og usikre eller engstelige når det gjelder fysiske aktiviteter.

Fysioterapi er en viktig del av den helhetlige behandlingen du får. En fysioterapeut kan veilede deg i hvordan du kan trene trygt, øke aktivitetsnivået, sette deg mål og finne riktig balanse mellom hvile og aktivitet. Som del av helsefaglige team kan fysioterapeuter bistå deg med igjen å bli – eller forbli – aktiv og uavhengig, både hjemme og i jobben.

Ønsker du kontakt med en fysioterapeut?

Du finner oss i helseavdelingen i Hole kommune, tlf. 469 26 111 og på Hole Fysioterapi tlf. 32 15 98 20.

H 9WiClhZJzh 2gAAAABJRU 5ErkJggg==