Hvem bør teste seg?

Helsedirektoratet anbefaler først og fremst at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid -19, tester seg selv i fire dager hvis de får luftveissymptomer. Behandling med legemiddelet Paxlovid kan være aktuelt.

For mer informasjon: Test deg om du er i en risikogruppe og får luftveissymtomer - Hole kommune