www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Vi oppgraderer vårt sak- og arkivsystem i uke 8-9. Du vil dermed ikke finne postjournaler på hjemmesiden denne uken.

Hole kommune foretar en større planlagt oppgradering av sak- og arkivsystemet i uke 8. Dette vil medføre at innsynsløsningen vil være utilgjengelig i dette tidsrommet. 

Det må også påregnes noe lengre tid før dokumenter journalføres i uke 8. 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Del dette:

Skjema