Hole kommune foretar en større planlagt oppgradering av sak- og arkivsystemet i uke 8. Dette vil medføre at innsynsløsningen vil være utilgjengelig i dette tidsrommet. 

Det må også påregnes noe lengre tid før dokumenter journalføres i uke 8. 

Vi beklager ulempen dette medfører.