Meningsfull jobb - bidra til fritidsaktiviteter

Har du lyst på en meningsfull jobb som støttekontakt? Som støttekontakt får du muligheten til å hjelpe andre med å skape en mer meningsfull hverdag. Ved å bidra kan du være med på å utvikle andres sosiale nettverk, forbedre sosiale ferdigheter og delta i meningsfulle aktiviteter.

Vi søker spesielt etter noen som kan inngå faste fritidsavtaler med en ung mann på 30 år. Han ønsker seg en støttekontakt som kan være med på pilketurer, fisketurer, bowling eller leirdueskyting.

Støttekontaktjobben vil som oftest være på ettermiddag/kveld i uka eller dagtid helg. Oppdraget innebærer inntil 3 timer per uke. Vilkårene inkluderer avtalebasert godtgjørelse for støttekontakten.

Vilkår

Støttekontakt er oppdragstaker og avlønnes etter avtale.

For å være støttekontakt til dette oppdraget, må du:

  • være trygg på deg selv
  • være utadvendt og fleksibel
  • være en mann
  • disponere bil
  • være fylt 20 år

Dersom du kunne tenke deg å bli støttekontakt ber vi om at du tar kontakt pr e-post eller telefon så snart som mulig!

Du vil bli kontaktet nærmere for gjensidig informasjon/intervju.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen, fås ved henvendelse til:

Lise Standal. Tlf: 41281096 eller e-post: lise.standal@hole.kommune.no