For å kunne levere gode tjenester til innbyggerne stilles det stadige høyere krav til omstilling, produktivitet, leveranser, kompetanse og tydelige arbeidsgivere. I forlengelsen av dette er det behov for å videreutvikle kommunens organisasjon, samt våre ledere og medarbeidere.

Hole kommune som kunnskapsorganisasjon skal rekruttere og beholde engasjerte og dyktige medarbeidere. HR/ organisasjon skal bidra til at kommunen er en moderne og kunnskapsbasert organisasjon som samhandler godt internt og med andre.

Kommunalsjef HR/ organisasjon rapporterer til kommunedirektør, og er en del av hans ledergruppe.

Les mer om arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner her.