Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem
Valg

Valg

Vi søker valgmedarbeidere!

Mandag 13. september avholdes Stortingsvalget og Sametingsvalget. 

Meld deg som valgmedarbeider her

Hva gjør valgmedarbeidere?
Hovedoppgaven til valgmedarbeidere er å registrere stemmegivninger til innbyggere som kommer for å stemme samt holde orden i valglokalene. Grundig opplæring vil bli gitt.
For å jobbe som valgmedarbeider må du være i stand til å bruke digitale verktøy og kunne jobbe nøyaktig. 

Får jeg lønn?
Valgmedarbeidere mottar godtgjørelse per time iht. tariff.

Hvor skal jeg jobbe?
I Hole kommune er det vedtatt fire valgkretser. Disse er: Røyse, Vik, Sundvollen og Sollihøgda. Det er altså fire valglokaler som skal bemannes med valgmedarbeidere. Si fra om du har preferanser for arbeidssted. Vi ønsker likevel at du kan være fleksibel. 

Opplæring
Vi vil sørge for at du får tilstrekkelig opplæring slik at du er helt trygg på det du skal gjøre i valglokalet.

Arbeidstid
Valgmedarbeidere jobber følgende skift (ett eller begge):
Skift 1: 08:00 – 16:00
Skift 2: 15:30 – 22:00

Det er positivt om du ønsker å jobbe to skift da dette bidrar til stabilitet i valglokalene.

Får jeg mat?
Det serveres mat på begge skift.

Smittevern
Vi følger smittevernreglene som gjelder for valggjennomføringen. 

Krav
Du må være over 18 år eller fylle 18 år i 2021. Det er svært viktig at du er pålitelig og forstår viktigheten av å møte opp på valgdagen. 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss