Mandag 13. september avholdes Stortingsvalget og Sametingsvalget. 

Meld deg som valgmedarbeider her

Hva gjør valgmedarbeidere?
Hovedoppgaven til valgmedarbeidere er å registrere stemmegivninger til innbyggere som kommer for å stemme samt holde orden i valglokalene. Grundig opplæring vil bli gitt.
For å jobbe som valgmedarbeider må du være i stand til å bruke digitale verktøy og kunne jobbe nøyaktig. 

Får jeg lønn?
Valgmedarbeidere mottar godtgjørelse per time iht. tariff.

Hvor skal jeg jobbe?
I Hole kommune er det vedtatt fire valgkretser. Disse er: Røyse, Vik, Sundvollen og Sollihøgda. Det er altså fire valglokaler som skal bemannes med valgmedarbeidere. Si fra om du har preferanser for arbeidssted. Vi ønsker likevel at du kan være fleksibel. 

Opplæring
Vi vil sørge for at du får tilstrekkelig opplæring slik at du er helt trygg på det du skal gjøre i valglokalet.

Arbeidstid
Valgmedarbeidere jobber følgende skift (ett eller begge):
Skift 1: 08:00 – 16:00
Skift 2: 15:30 – 22:00

Det er positivt om du ønsker å jobbe to skift da dette bidrar til stabilitet i valglokalene.

Får jeg mat?
Det serveres mat på begge skift.

Smittevern
Vi følger smittevernreglene som gjelder for valggjennomføringen. 

Krav
Du må være over 18 år eller fylle 18 år i 2021. Det er svært viktig at du er pålitelig og forstår viktigheten av å møte opp på valgdagen.