Tilskuddsordningen «næringsutvikling og innovasjon 2021» har søknadsfrist 27. oktober 2021.

Hvem kan søke?

  • Inkubatorer, næringshager, etablererveiledningstjenesten, gründermiljøer, med flere
  • Forskningsinstitutter
  • Utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
  • Kommuner, regionråd og andre offentlige organer
  • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner, næringsforeninger
  • Bedriftsnettverk og klynger

32 prosjekter mottok støtte våren 2021
Tilskuddsordningen ble lyst ut for første gang i mars 2021. Da søknadsfristen gikk ut 12. april var det kommet inn 97 søknader. Totalt ble 14,1 millioner kroner fordelt på 32 prosjekter.
Se hvilke som mottok støtte: Tildeling av tilskudd til næringsutvikling og innovasjon, sommeren 2021 - Viken fylkeskommune

Les mer om selve tilskuddsordningen og retningslinjene

Les mer i nyheten: Lyser ut 18 millioner til næringsutvikling og innovasjon