vaksinering.jpg
Vaksinen er frivillig og gratis.


Hvem får vaksine og når
Fra uke 6 er det hjemmeboende innbyggere over 85 år og og de som er 84 år som får tilbud om vaksine. Vi presiserer at kommunen vil sikre at alle innbyggere får tilbud om vaksinering.
Vi ringer og avtaler time for vaksinering av alle eldre enn 75 år. Du trenger ikke å ringe kommunen for å avtale tid!
Kommunen har sendt ut brevpost til hjemmeboende eldre i disse aldersgruppene 8. januar og 12. januar.

Brev til 85 år og eldre kan leses her
Brev til de som er 75-84 år kan leses her

Vaksinen er gratis og frivillig, selv om det fra nasjonalt hold er ønskelig at flest mulig vaksinerer seg. Vaksinasjonsperioden vil antagelig strekke seg helt frem til over sommeren, melder helsemyndighetene. Det er derfor svært viktig at smittevernreglene følges også i tiden fremover.

Registrering til vaksinekø  - for de som er 74 år og yngre
Vi ber om at du som er 74 år og yngre setter deg i vaksinekø, registrerer om du ønsker vaksinen eller ikke, og legger inn medisinsk informasjon som er relevant for vaksineutdelingen.
Ved å sette deg i kø får kommunen mulighet til å planlegge bedre og handle raskere når flere vaksiner kommer på plass. Når du er registrert i vaksinekøen, vil du etter hvert få en SMS hvor vi ber deg om å bestille time på nett for vaksinasjon.

Registrer deg i vaksinekø her
Du kan registrere deg selv, barn over 18 år, noen du er verge for eller har fullmakt fra.

Dersom du trenger hjelp til registeringen kan du ringe kommunen på tlf. 469 26 102, tast 2. Telefonen er betjent kl. 9.00-15.00 alle hverdager.

Fastlege i annen kommune
Dersom du er i risikogruppen og har fastlege i annen kommune, må du legge inn opplysninger om dette når du registrerer deg.

Om vaksinen
I første omgang skal vi bruke vaksinen fra Pfizer/BioNTech og Moderna. Vaksinen består av to doser som skal gis med tre ukers mellomrom. Du vil ved innkalling til første vaksine, også få innkalling til vaksinedose nummer to. Du kan ikke velge mellom disse to vaksinene.

Dersom du er i risikogruppen og er usikker på om du skal ta vaksinen, rådfør deg med din fastlege.

Ved å vaksinere deg unngår du å bli syk. Du får ikke koronainfeksjon av å ta vaksinen. Husk at du fortsatt kan smitte andre selv om du er vaksinert, så det er viktig at du fortsetter å følge smittevernreglene.

Når vaksinene blir godkjent vet vi at de gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten varer. Man regnes ikke som beskyttet før ca. 7 dager etter andre dose av vaksinen.

Vaksinasjonssted
Vaksineringen vil foregå på Hole Herredshus eller i Kleivhallen ved Sundvollen oppvekstsenter. Kleivhallen brukes kun til massevaksinasjon og dette vil skje i et begrenset tidsrom. Du får beskjed om hvor du skal møte når du får SMS om å bestille time.

Når du møter til vaksinasjon - husk følgende

  • Ta med legitimasjon (bankkort/pass/førerkort).
  • Ta på munnbind.

For mer informasjon om vaksine- se FHI