Viktige telefonnumre i Hole kommune

Hole medisinske senter 

32 16 16 00

Hole medisinske senter - Øyeblikkelig hjelp

32 16 16 10

Interkommunale legevakt

116 117

Legene i Sundvollen                                       

31 41 50 05

Vakttelefon - Vann/Avløp/Vei

916 03 174

Vakttelefon - Hjemmesykepleien  (dagtid)

913 26 699

Tannhelsetjenesten

32 15 91 60

Tannlegevakten  lør. søn. og helligdager

32 17 17 90

Barnevernvakten                                           

116 111

Interkommunal barnevernvakt, fra kl. 15:30 -08:00 på hverdager. Helg og helligdager:
Hele døgnet.

 

911 14 600

Krisesenteret i Hønefoss

32 17 06 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss