Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear

Viktige telefonnumre i Hole kommune

Hole medisinske senter 

32 16 16 00

Hole medisinske senter - Øyeblikkelig hjelp

32 16 16 10

Interkommunale legevakt

116 117

Legene i Sundvollen                                       

31 41 50 05

Vakttelefon - Vann/Avløp/Vei

916 03 174

Vakttelefon - Hjemmesykepleien  (dagtid)

913 26 699

Tannhelsetjenesten

32 15 91 60

Tannlegevakten søn. og helligdager

32 12 65 02

Barnevernvakten                                           

116 111

Interkommunal barnevernvakt, fra kl. 15:30 -08:00 på hverdager. Helg og helligdager:
Hele døgnet.

 

911 14 600

Krisesenteret i Hønefoss

32 17 06 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss