Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Vil du gi innspill til kommunens mobilitetsplan?

Hole kommune har i henhold til vedtatt planstrategi startet arbeidet med utvikling av egen Mobilitetsplan. Mobilitetsplanen vil omfatte tiltak i Hole kommune innenfor trafikksikkerhet og miljøvennlig transport.

Vi er i startfasen av arbeidet, og du kan allerede nå gi dine innspill!

Mobilitetsplanen vil erstatte tidligere trafikksikkerhetsplan, samt at den vil ta inn tiltak som kan bidra til at innbyggerne velger miljøvennlig transportmidler. Trafikksikkerhet og miljøvennlig mobilitet henger tett sammen.

w 9HD 9GBszUAugAAAABJRU 5ErkJggg==

I mandatet er hensikten med arbeidet med mobilitetsplanen beskrevet slik:
Prosjektet har til hensikt å etablere en plan for å kartlegge, prioritere og anbefale tiltak som vil bidra til å skape en trafikksikker kommune, der innbyggerne og kommunens ansatte stimuleres til miljøvennlig mobilitet. Videre skal prosjektet bidra til økt bevissthet og kompetanse for egne innbyggere, bedrifter i kommunen og kommunalt ansatte. Det er viktig å dra nytte av andre kommuners erfaringer og bidra med egne erfaringer i tilsvarende prosesser i andre kommuner.

Mobilitetsplanen vil bli behandlet politisk, og tiltak vil bli meldt inn i kommende års budsjettprosesser.

Vi inviterer innbyggere til å komme med innspill til tiltak som kan bidra til å skape en mer trafikksikker kommune, eller forslag til tiltak som vil gjøre miljøvennlige kommunikasjonsalternativer (sykkel, el.bil, gående, etc.) mer attraktive å bruke.

Innspill sendes til postmottak@hole.kommune.no  innen 1. august 2021. Merkes med “Innspill Mobilitetsplan”.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss