Du er her: Hjem

Vil du hjelpe flyktninger fra Ukraina?

Kommunen mottar flere henvendelser fra innbyggere som vil hjelpe flyktninger fra Ukraina.
Det er flott at innbyggerne engasjerer seg og vil hjelpe mennesker som flykter fra krigen.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har ansvaret for å koordinere bosettingen av flyktninger. Kommunen bidrar med å få en oversikt over mulige bosteder og annen hjelp som vi kan bruke ved vi får en forespørsel fra IMDi.

Om henvendelsen kommer vil Hole si ja til dette, og vi har ledige kommunale boliger som skal benyttes til å bosette flyktninger.

Siste nytt: IMDI sendte den 17. mars en formell forespørsel til Hole kommune om bosetting av til sammen 15 flyktninger. Dette tallet er senere bekreftet til 15. 
13 flyktinger har kommet til Hole, og de bor foreløpig hos familie og bekjente. 

Dersom du har tilgjengelig bolig, kan du kontakte Heidi Eriksen på e-post: Heidi.Eriksen2@nav.no eller telefon: 41 34 55 58.

Hvis du kan bidra som tolk, besøksvenn, aktivtetsvenn med mer, hører vi gjerne fra deg! Send e-post til: frivilligsentral@hole.kommune.no
Vi vil kontakte deg på telefon dersom det blir aktuelt.

 

Les mer på UDI 
Les mer på IMDi

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss