-Vinmonopolet har som mål å redusere klimabelastningen med 40 prosent innen 2030. Produktemballasjen utgjør den desidert største klimabelastningen. Spesielt krever tunge glassflasker mye energi i produksjon og transport, og gir dermed et høyt klimagassutslipp. Men Miljøfyrtårnprisen gjelder miljøtiltak i hele verdikjeden, forteller butikksjef Stein Lobben.

- Vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss innen avfallshåndtering, svinn, energibruk og miljøvennlige innkjøp. I tiden fremover er vi opptatt av få øke andelen pantbare flasker i hyllene, både plastflasker og lettglass kan pantes i dagligvarebutikkene. Dette er viktig for å nå målene våre innen bærekraft, sier Stein Lobben.

 

Miljøfyrtårnpris til vinmonopolet .jpg

Ordfører Syver Leivestad hadde gleden av å overrekke sertifikat som miljøfyrtårnbedrift til stolte ansatte på Vik vinmonopol.
Fra venstre: Stein Lobben, Anette Madsen og Syver Leivestad.