www.hole.kommune.no

Lytt til teksten
Kurs

Voksenopplæring i norsk og samfunnskunnskap - søknadsfrist 12. desember

Voksne med rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven §4A-1. Voksne som er over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring har rett til slik opplæring, dersom de ikke har rett til videregående opplæring. Utenlandske statsborgere med bosettingstillatelse eller kollektivt vern, har de samme rettighetene som norske statsborgere.

En som trenger grunnskoleopplæring vil få sin søknad vurdert. Grunnskoleopplæring og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne bosatt i Hole kommune, foregår p.t. på Voksenopplæringssenteret i Bærum kommune, adr.: Kunnskapssenteret, Otto Sverdrups plass 4, 1337 Sandvika, voks@baerum.kommune.no,  tlf.: 67 50 67 50 Nærmere opplysninger v/Merete I. Ludmann tlf. 46926128.

Link til hjemmeside: 

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/voksenopplaringssenteret/

Link til påmelding: 

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/voksenopplaringssenteret/pamelding-til-kurs/

I tilleggsopplysninger si at du bor i Hole kommune.

Påmeldingsfrist for kurs som starter 3. januar er 12. desember.

Datoer for norskprøven

Vinter

RR 0407ANkXklrmzz 0mxBCCCEkJ 6iIEUIIIYTkhIP 9l 68SQgghhJAZkmSafIi 2dEIIIYSQfKBpkhBCCCEkJ 6iIEUIIIYTkBBUxQgghhJCcoCJGCCGEEJITVMQIIYQQQnKCihghhBBCSE 5QESOEEEIIyQkqYoQQQgghOUFFjBBCCCEkJ 6iIEUIIIYTkxP 8Hxsmc UdHGLAAAAAASUVORK 5CYII=

Vår

A 7tXgAGR 8H 1cAAAAAElFTkSuQmCC

Sommer 

w  9MbtXDEp 8pwAAAABJRU 5ErkJggg==

Påmelding til prøver

Påmelding til norskprøven på: www.norskprøven.no
Påmelding til samfunnskunnskapsprøven på:www.samfunnskunnskapsprøven.no
Påmelding til statsborgerprøven på: www.statsborgerprøven.no

 

Samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven høsten 2022

Prøve

Prøvedatoer

Samfunnskunnskapsprøven

Statsborgerprøven

Fredag 28. oktober

Fredag 28. oktober

Samfunnskunnskapsprøven

Statsborgerprøven

Fredag 11. november

Fredag 11. november

Samfunnskunnskapsprøven

Statsborgerprøven

Fredag 9. desember

Fredag 9. desember

Påmelding til prøver

Påmelding til samfunnskunnskapsprøven på                                    www.samfunnskunnskapsprøven.no
Påmelding til statsborgerprøven på                                                      www.statsborgerprøven.no

 

Del dette:

Skjema