Datoer for norskprøven

Vinter

RR 0407ANkXklrmzz 0mxBCCCEkJ 6iIEUIIIYTkhIP 9l 68SQgghhJAZkmSafIi 2dEIIIYSQfKBpkhBCCCEkJ 6iIEUIIIYTkBBUxQgghhJCcoCJGCCGEEJITVMQIIYQQQnKCihghhBBCSE 5QESOEEEIIyQkqYoQQQgghOUFFjBBCCCEkJ 6iIEUIIIYTkxP 8Hxsmc UdHGLAAAAAASUVORK 5CYII=

Vår

A 7tXgAGR 8H 1cAAAAAElFTkSuQmCC

Sommer 

w  9MbtXDEp 8pwAAAABJRU 5ErkJggg==

Påmelding til prøver

Påmelding til norskprøven på: www.norskprøven.no
Påmelding til samfunnskunnskapsprøven på:www.samfunnskunnskapsprøven.no
Påmelding til statsborgerprøven på: www.statsborgerprøven.no

 

Samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven høsten 2022

Prøve

Prøvedatoer

Samfunnskunnskapsprøven

Statsborgerprøven

Fredag 28. oktober

Fredag 28. oktober

Samfunnskunnskapsprøven

Statsborgerprøven

Fredag 11. november

Fredag 11. november

Samfunnskunnskapsprøven

Statsborgerprøven

Fredag 9. desember

Fredag 9. desember

Påmelding til prøver

Påmelding til samfunnskunnskapsprøven på                                    www.samfunnskunnskapsprøven.no
Påmelding til statsborgerprøven på                                                      www.statsborgerprøven.no