Du er her: Hjem

Voksenopplæring i norsk og samfunnskunnskap

Voksne med rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven §4A-1. Voksne som er over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring har rett til slik opplæring, dersom de ikke har rett til videregående opplæring. Utenlandske statsborgere med bosettingstillatelse eller kollektivt vern, har de samme rettighetene som norske statsborgere. En som trenger grunnskoleopplæring vil få sin søknad vurdert. Grunnskoleopplæring og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne bosatt i Hole kommune, foregår p.t. på Voksenopplæringssenteret i Bærum kommune, adr.: Kunnskapssenteret, Otto Sverdrups plass 4, 1337 Sandvika, voks@baerum.kommune.no,  tlf.: 67 50 67 50 Nærmere opplysninger v/Merete I. Ludmann tlf. 46926128.

Link til hjemmeside: 

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/voksenopplaringssenteret/

Link til påmelding: 

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/voksenopplaringssenteret/pamelding-til-kurs/

I tilleggsopplysninger si at du bor i Hole kommune.

Påmeldingsfrist for høstens kurs er 10. august.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss