Aktuelt: Forsiden

Eiendomsskattelisten er lagt ut

Eiendomsskattelisten for 2016 er nå lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettside, og på Publikumskontoret i Herredshuset på Vik. Skatteseddel vil bli sendt til alle registrerte eiere av eiendommer med utskrevet eiendomsskatt. Faktur...

Kommunebarometeret 2016 - Hole på 2. plass i Buskerud

Fagbladet Kommunal Rapport måler årlig tjenestekvaliteten blant alle landets kommuner. Oppdaterte tall viser at Hole kommune rangerer som nummer 2 i Buskerud, og kommer totalt på 28. plass blant landets 428 kommuner. Det er 126 nøkkeltall s...

Aktivitetsuke for ungdom 8.- 13. aug.

Søknadsfrist 4. august

Aktivitetsuke
Har du lite å finne på i sommer? Meld deg på vår uke full av spennende aktiviteter.

Kommunedelplan E16 Skaret-Høgkastet - vedtak

I medhold av PBL. §11-15 jf. §11-16 vedtas Kommunedelplan for E16 Skaret-Høgkastet, del av forslag til kommunedelplan E16 Skaret – Hønefoss. Planmaterialet datert april 2016. Vedtatt plan og dokumenter til saken finner du her: Saksframl...

Badevannsprøver fra Steinsfjorden 20.6.2016

Det er fortsatt trygt å bade i Steinsfjorden. Det var noe cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i overflatevannet og det ble målt 0,4 µg/l microcystin (algetoksin) i en prøve fra 0-7 meters dyp. Det var omtrent like mye cyano...

Gratis kjernetid i barnehage også for 3-åringer

http://www.hole.kommune.no/redusert-betaling-i-barnehage.5768378-173255.html

Ordningen med gratis kjernetid har kun omfattet 4-5 åringer, samt barn med utsatt skolestart. 1. august 2016 endres forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Fra denne datoen skal kommunen gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per u...

Kulturminneregistreringer av bygninger

Bilde kulturminnereg
Key arkitekter starter arbeidet med kontrollregistrering av eldre bygninger i Hole kommune i slutten av juni.  

Varslingsbrev for oppstart av reguleringsarbeider og høring av planprogram - Sønsterud.

Varslingsbrev for oppstart av reguleringsarbeider  samt planprogram vedlegges.

Nytt legesenter i Hole

Legene Gry og Synne
1. august får Hole et nytt fastlegesenter i tillegg til Hole Medisinske Senter. Legene Synne Dahle Frimanslund og Gry Halvorsen Høva starter opp "Legene på Sundvollen" i Villa Sundvollen, Kleivstadgata. De  vil ha god kapasitet til å ta...

Badevannsprøver fra Steinsfjorden 6.6.2016

NIVA har mottatt vannprøver fra fire badeplasser i Steinsfjorden; Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik, tatt 06.06.2016. Vi har sett på prøvene i mikroskop for å vurdere mengden av cyanobakterier (blågrønnalger) og prøvene har blitt anal...

Hole Medisinske senter

Ferieoversikt

bile lege

Detaljplan Bønsnesveien 71

Offentlig ettersyn

Planområdet ligger på vestsida av Fv160, ca. 700 m sørvest for Svensrud.  Planen omfatter arealer til næringsbebyggelse, parkering og veg. Saksdokumentene finner du her. Evt. merknader til planforslagene sendes skriftlig til Hole komm...

Eiendomsskattelisten er lagt ut

Eiendomsskattelisten for 2016 er nå lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettside, og på Publikumskontoret i Herredshuset på Vik. Skatteseddel vil bli sendt til alle registrerte eiere av eiendommer med utskrevet eiendomsskatt. Faktur...

Kommunebarometeret 2016 - Hole på 2. plass i Buskerud

Fagbladet Kommunal Rapport måler årlig tjenestekvaliteten blant alle landets kommuner. Oppdaterte tall viser at Hole kommune rangerer som nummer 2 i Buskerud, og kommer totalt på 28. plass blant landets 428 kommuner. Det er 126 nøkkeltall s...

Aktivitetsuke for ungdom 8.- 13. aug.

Søknadsfrist 4. august

Aktivitetsuke
Har du lite å finne på i sommer? Meld deg på vår uke full av spennende aktiviteter.

Kommunedelplan E16 Skaret-Høgkastet - vedtak

I medhold av PBL. §11-15 jf. §11-16 vedtas Kommunedelplan for E16 Skaret-Høgkastet, del av forslag til kommunedelplan E16 Skaret – Hønefoss. Planmaterialet datert april 2016. Vedtatt plan og dokumenter til saken finner du her: Saksframl...

Badevannsprøver fra Steinsfjorden 20.6.2016

Det er fortsatt trygt å bade i Steinsfjorden. Det var noe cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i overflatevannet og det ble målt 0,4 µg/l microcystin (algetoksin) i en prøve fra 0-7 meters dyp. Det var omtrent like mye cyano...

Gratis kjernetid i barnehage også for 3-åringer

http://www.hole.kommune.no/redusert-betaling-i-barnehage.5768378-173255.html

Ordningen med gratis kjernetid har kun omfattet 4-5 åringer, samt barn med utsatt skolestart. 1. august 2016 endres forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Fra denne datoen skal kommunen gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per u...
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk