Aktuelt: Forsiden

Informasjon om endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Kongen i Statsråd fastsatte fredag 17. april endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehage. Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.  Foreldrebetalingen er også begr...

Barnegolf på Tyrifjord Golfklubb

Første treningskveld er mandag 4.mai kl. 17.00-18.00.

Rapport om psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke

Kommunal - og moderniseringsdepartementet har publisert rapporten om psykososiale konsekvenser for naboene av det planlagte minnestedet på Sørbråten. Rapporten bygger på en gjennomgang av litteratur rundt opprettelsen av minnesteder i etter...

Hverdagsrehabilitering

Bilde hverdagsrehab
Spesialfysioterapeut Martine Magnussen har vært i Gol kommune og hold foredrag om Hverdagsrehabilitering. Hole kommune var blant de 50 første kommunene i Norge til å starte med Hverdagsrehabilitering og er nå med på Nasjonal Følgeforsk...

Oppstart av revisjon av kommunal forskrift til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Hole kommune har et ønske om å revidere lokal forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, bl.a. med tanke på båthastighet i Storelva og bruk av vannscooter. Plan- og miljøstyret vedtak i møte 20.10.2014, sak 46/14, å igangset...

Respekter bålforbudet fra 15. april - 15. september

Selv om vinteren stedvis ennå ikke har sluppet taket, er sesongen for gress- og lyngbranner i gang i deler av Sør-Norge. Norsk brannvernforening minner om det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september. Med økende ...

Varsel om oppstart av klagesak på stedsnavn i Hole kommune.

Varsel om oppstart  av klagesak 2014/1 på følgende stedsnavn: Kjelleberget, Dalakeia, Mørkgonga, Urdskleiva, Kampesetra,   Navneutvalget i Hole har klaget på vedtaket om skrivemåten av navna Kjelleberget, Dalakeia, Mør...

Angående forekomst av Planktothrix (blågrønnalger) under isen på Steinsfjorden.

  Det har gjennom vinteren vært en oppblomstring av Planktothrix (blågrønnalger) under isen på Steinsfjorden. Disse algene har kunne ses som et rosaskjær på isen. Nå som isen har gått driver denne algebiomassen inn mot land. Det er grunn...

Detaljplan Strandveien 13 og 15. Planvedtak.

I medhold av Pbl § 12-12 ble detaljplan for Strandveien 13 og 15 vedtatt av Hole kommunestyre 23.03.2015, sak 011/15. Planen omfatter 3 boligtomter hvorav 2 er bebygd. Vedtaket kan i medhold av Pbl. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI på...

Reguleringsendring - detaljplan Tyrifjorden Brygge II. Offentlig ettersyn.

I medhold av Pbl §§ 12-10 og 11 vedtok plan- og miljøstyret i møte 09.03.2015, sak 014/15 å legge forslag til reguleringsendring for Tyrifjorden Brygge ut til offentlig ettersyn.  Planområdet foreslås omregulert fra hotellformål til pri...

Detaljplan Vik sør. Planvedtak.

Detaljplan for Vik sør gnr. 193 bnr. 43 er vedtatt av Hole kommunestyre 23.03.2015.  Planen omfatter byggeområde for sentrumsbebyggelse samt fortau på begge sider av Gamleveien til ca. 50 m fra Rundkjøringa.   Vedtaket kan i medhold av ...

Informasjon om endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Kongen i Statsråd fastsatte fredag 17. april endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehage. Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.  Foreldrebetalingen er også begr...

Barnegolf på Tyrifjord Golfklubb

Første treningskveld er mandag 4.mai kl. 17.00-18.00.

Rapport om psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke

Kommunal - og moderniseringsdepartementet har publisert rapporten om psykososiale konsekvenser for naboene av det planlagte minnestedet på Sørbråten. Rapporten bygger på en gjennomgang av litteratur rundt opprettelsen av minnesteder i etter...

Hverdagsrehabilitering

Bilde hverdagsrehab
Spesialfysioterapeut Martine Magnussen har vært i Gol kommune og hold foredrag om Hverdagsrehabilitering. Hole kommune var blant de 50 første kommunene i Norge til å starte med Hverdagsrehabilitering og er nå med på Nasjonal Følgeforsk...

Oppstart av revisjon av kommunal forskrift til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Hole kommune har et ønske om å revidere lokal forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, bl.a. med tanke på båthastighet i Storelva og bruk av vannscooter. Plan- og miljøstyret vedtak i møte 20.10.2014, sak 46/14, å igangset...

Respekter bålforbudet fra 15. april - 15. september

Selv om vinteren stedvis ennå ikke har sluppet taket, er sesongen for gress- og lyngbranner i gang i deler av Sør-Norge. Norsk brannvernforening minner om det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september. Med økende ...
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk