Aktuelt: Forsiden

Varslingsbrev oppstart av boligregulering på Vik

Reguleringsplan for Vikslia øst

  I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 varsles oppstart av detaljreguleringsarbeid for et større område i tilknytning til Vik i Hole kommune. Planområdet har et areal på ca. 36 daa, og omfatter deler av gnr. 192, bnr. 1,...

Badevannsprøver Steinsfjorden 23. mai

NIVA har tatt årets første prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden. Det var noe cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i overflatevannet og det ble målt 0,6 µg/l microcystin (algetoksin) i en prøve fra 0-7 meters dyp. Det var omt...

Innbyggerresultatene i Hole er klare

Hovedfunnene fra innbyggerundersøkelsen ble presentert av ordfører på felles folkemøte om kommunereformen ondsdag kveld. Undersøkelsen viser at 59 % foretrekker at Hole forblir en egen kommune.  34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammen...

Sollihøgda vel inviterer til ekstraordinært årsmøte

31. mai kl. 18.30

Ekstraordinært årsmøte gjelder avstemning om befolkningen på Sollihøgda  ønsker at hele Sollihøgda skal tilhøre Bærum. Du som er manntallsført i valgkrets Sollihøgda  kan avgi stemme, og du må være fylt 16 år eller eldre. Resultatet vil gi ...

Gjeddefestivalen 2016

storgjedde
Steinsfjorden fiskeforening arrangerer Gjeddefestival lørdag 4. og søndag 5.juni ved Statoil stasjonen på Vik.  Nærmere informasjon finner du her

Invitasjon til gjenåpning av milorgcella Rolighet

Rolighet ble bygget høsten 1944 av en milorg-gruppe fra Hole.   Cellekameratene er 8 menn fra Hole som i 2014 satte igang et omfatende restaureringsarbeid av Rolighet. Nå ønsker cellekameratene å markere avslutningen av arbeidet og...

Nytt legesenter i Hole

Legene Gry og Synne
1. august får Hole et nytt fastlegesenter i tillegg til Hole Medisinske Senter. Legene Synne Dahle Frimanslund og Gry Halvorsen Høva starter opp "Legene på Sundvollen" i Villa Sundvollen, Kleivstadgata. Legekontoret vil ha åpent mandager, ...

Sommeravslutning Trimgrupper 2016

tur Kongens utsikt[1]
Fysioterapitjenesten inviterer alle spreke trimmere på sine gruppetilbud og Friskliv med på felles sommeravslutning på  Kongens utsikt fredag 17.juni. Nærmere informasjon her  

Næringsrapport skatt - forenkelt skatterapportering

Næringsrapport skatt er en ny elektronisk leveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold, og har i år en løsning for både enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Se mer her.  

Sommerskolen i Hønefoss

Sommerskole
Musikk, Band & Instrument 27. - 30.juni. All Entertainment AS arrangerer Sommerskolen i Hønefoss. En lærerrik og spennende uke for musikkinterreserte barn og unge mellom 10 og 18 år!      Deltakerne lærer instrument, sang, spiller...

Hole kirkekontor har flyttet til nye lokaler

Ny adresse er Kjellerberget,  Jomfrulandsveien 2. Nytt telefonnummer er 32 16 01 00.

Hva mener du som innbygger om Holes fremtid?

TNS Gallup utfører innbyggerundersøkelse

Rundt 3. mai får alle som er over 18 år eller fyller 18 i 2016, en spørreundersøkelse i posten hvor du skal ta stilling til om kommunen skal fortsette som i dag, eller gå sammen med Ringerike og Jevnaker om en ny kommune. Dette er kommune...

Varslingsbrev oppstart av boligregulering på Vik

Reguleringsplan for Vikslia øst

  I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 varsles oppstart av detaljreguleringsarbeid for et større område i tilknytning til Vik i Hole kommune. Planområdet har et areal på ca. 36 daa, og omfatter deler av gnr. 192, bnr. 1,...

Badevannsprøver Steinsfjorden 23. mai

NIVA har tatt årets første prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden. Det var noe cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i overflatevannet og det ble målt 0,6 µg/l microcystin (algetoksin) i en prøve fra 0-7 meters dyp. Det var omt...

Innbyggerresultatene i Hole er klare

Hovedfunnene fra innbyggerundersøkelsen ble presentert av ordfører på felles folkemøte om kommunereformen ondsdag kveld. Undersøkelsen viser at 59 % foretrekker at Hole forblir en egen kommune.  34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammen...

Sollihøgda vel inviterer til ekstraordinært årsmøte

31. mai kl. 18.30

Ekstraordinært årsmøte gjelder avstemning om befolkningen på Sollihøgda  ønsker at hele Sollihøgda skal tilhøre Bærum. Du som er manntallsført i valgkrets Sollihøgda  kan avgi stemme, og du må være fylt 16 år eller eldre. Resultatet vil gi ...

Gjeddefestivalen 2016

storgjedde
Steinsfjorden fiskeforening arrangerer Gjeddefestival lørdag 4. og søndag 5.juni ved Statoil stasjonen på Vik.  Nærmere informasjon finner du her

Invitasjon til gjenåpning av milorgcella Rolighet

Rolighet ble bygget høsten 1944 av en milorg-gruppe fra Hole.   Cellekameratene er 8 menn fra Hole som i 2014 satte igang et omfatende restaureringsarbeid av Rolighet. Nå ønsker cellekameratene å markere avslutningen av arbeidet og...
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk