Aktuelt: Forsiden

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

hpv-vaksine-til-unge-kvinner
Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner f...

Vannprøver av Steinsfjorden

NIVA tok prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden den 10. oktober 2016. Dette var årets siste prøvetaking i Steinsfjorden. Det var nå lite cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i overflatevannet og det ble ikke påvist microcystin ...

Årsbudsjett 2017 på 1-2-3

Gjenvinne handlingsrom for kommunen

Rådmannens budsjettforslag legges frem for formannskapet i dag 12. oktober. I budsjettet for 2017 viderefører Hole kommune stramme og utfordrende driftsrammer for alle tjenesteområder for å nå målet om å være ute av ROBEK i 2018. Rådmann...

Brageteatrets DRACULA etter Bram Stoker kommer til Hole 26. oktober

101016
Hole kommune og Brageteatret samarbeider om å gi profesjonelle teateropplevelser til befolkingen. Dracula kommer til Sundvollen… Nå kan modige voksne glede seg til en kveld med nervepirrende skrekkteater og frydefulle grøss!

Legene på Sundvollen utvider åpningstiden

  Legene på Sundvollen vil ha åpent 4 dager pr uke fra 1.11.2016; Mandager, tirsdager, torsdager og fredager. For å bestille time, ring tlf. 31 41 50 05. Bytte av fastlege kan gjøres på helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Velkommen til fødsels- og foreldreforberedende kurs på Hole helsestasjon.

Kurset går over to kvelder 10/11 og 17/11 kl. 17.00-19.30, samt tilbud om omvisning på fødeavdelingen på Ringerike sykehus.   Fødsels- og foreldreforberedende kurs gir nyttig informasjon om siste del av svangerskapet, fødsel og barseltid...

Innmelding i skolen for barn født i 2011

Alle barn som fyller 6 år i 2017 er skolepliktig høsten 2017.  Innmeldingen skal skje elektronisk til Hole kommune. Dersom eleven av ulike årsaker ikke skal begynne ved sin nærskole, ber vi dere gi beskjed til skolen. Elever som bor i Kroks...

Vei til nytt håp, gjennom trass

Sorg & Omsorg i Ringerike og Hole inviterer til Foredrag av Jostein Sandsmark mandag 10.oktober kl. 1830 i Ullerål kirke. 

Eldredag med liv og røre

280916
En hyggelig dag ved Hole bo- og rehab. Koselig og rolig stemning med masse folk ca. 60 stk.

Kommunestruktur: Fylkesmannens tilrådning

Bjørnøy
Fylkesmannen i Buskerud la i dag fram sin tilrådning til hvordan den framtidige kommunestrukturen i Buskerud bør være. Fylkesmannens tilrådning er: Ringerike, Hole og Jevnaker slås sammen til en ny kommune nå. Fylkesmannen tilrår videre at ...

Rapport fra åpne planverksted

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

planverksted
I august i år hadde Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 åpne planverksteder. Det er nå laget rapporter fra planverkstedene. I verkstedrapportene er planverkstedene oppsummert og innspill dokumentert. Rapportene finner du her.    

Varsel om oppstart av planarbeid E16 Skaret - Høgkastet

Varsel om oppstart
Etter plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Statens vegvesen Region sør i samråd med Hole kommune oppstart av arbeidet med reguleringsplan for E16 Skaret – Høgkastet. Presentasjon åpent møte 21. september finner du her

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

hpv-vaksine-til-unge-kvinner
Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner f...

Vannprøver av Steinsfjorden

NIVA tok prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden den 10. oktober 2016. Dette var årets siste prøvetaking i Steinsfjorden. Det var nå lite cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i overflatevannet og det ble ikke påvist microcystin ...

Årsbudsjett 2017 på 1-2-3

Gjenvinne handlingsrom for kommunen

Rådmannens budsjettforslag legges frem for formannskapet i dag 12. oktober. I budsjettet for 2017 viderefører Hole kommune stramme og utfordrende driftsrammer for alle tjenesteområder for å nå målet om å være ute av ROBEK i 2018. Rådmann...

Brageteatrets DRACULA etter Bram Stoker kommer til Hole 26. oktober

101016
Hole kommune og Brageteatret samarbeider om å gi profesjonelle teateropplevelser til befolkingen. Dracula kommer til Sundvollen… Nå kan modige voksne glede seg til en kveld med nervepirrende skrekkteater og frydefulle grøss!

Legene på Sundvollen utvider åpningstiden

  Legene på Sundvollen vil ha åpent 4 dager pr uke fra 1.11.2016; Mandager, tirsdager, torsdager og fredager. For å bestille time, ring tlf. 31 41 50 05. Bytte av fastlege kan gjøres på helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Velkommen til fødsels- og foreldreforberedende kurs på Hole helsestasjon.

Kurset går over to kvelder 10/11 og 17/11 kl. 17.00-19.30, samt tilbud om omvisning på fødeavdelingen på Ringerike sykehus.   Fødsels- og foreldreforberedende kurs gir nyttig informasjon om siste del av svangerskapet, fødsel og barseltid...
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk