Aktuelt: Forsiden

Status for prosjektet omsorgsboliger på Vik

Kommunen har jevn vekst med økende behov for omsorgsboliger for både eldre og funksjonshemmede. Det er avholdt en anbudskonkurranse på anskaffelse av arkitekt for utarbeidelse av skisseprosjekt. Prosjektgruppen har konkludert med en vinner ...

Rekvisisjon av øvingsområde ifm Forsvarets øvelse Oslofjord 2015

Forsvarets operative hovedkvarter anmoder Fylkesmannen i Buskerud om å rekvirere øvingsområder i perioden 2/6 - 12/6 2015 ifm øvelse Oslofjord 2015. Øvelse Oslofjord er en større øvelse som i første rekke gjennomføres i Østfold og Vestfo...

10 på topp karthefter

Kartheftene til Bedriftsidrettens 10 på topp ligger nå ute til salg. Det er samlet 19 ulike turer på Ringerike med flere turer i Hole. I kartheftene er turbeskrivelser og kart, samt en påmeldingskode som du bruker for å registrere deg. Ti...

TOUR OF NORWAY 24. MAI - Arrangement for familien på Sundvolden

Ryttere
Sykkelrittet Tour of Norway går gjennom Holebygda søndag 24. mai, og TV- sendinger til hele verden vil sette bygda på kartet! Hole kommune og Sundvolden hotel inviterer hele familien til aktiviteter og servering på hotellets parkeringsplass...

TOUR OF NORWAY 24. MAI - ETAPPER OG TRAFIKKAVVIKLING

Rittet starter i Flå sentrum kl.11.15 og går videre til Ørgenvika, Noresund og kommer så til Busund, Helgelandsmoen, Hole kirke, Vik, Sundvolden, Åsa, Hønefoss sentrum, Hvalsmoen, og til Eggemoen flyplass. Les her når de forskjellige veiene...

Badevannsprøver Steinsfjorden - 27.4.2015

Vannprøvene er blitt analysert med ELISA. Høyenhall 27.04.2015: 7,06 µg/l microcystin Slettøya 27.04.2015:     7,16 µg/l microcystin Det er fortsatt under Verdens helseorganisasjon (WHO) øvre grense for microcystin-LR i badevann på...

Åpning av ny utvidet peisestue ved Hole bo- og rehabiliteringssenter

Ny peisestue
Mandag 18. mai var det offisiell åpning av den nye utvidede peisestua på Hole bo- og rehabiliteringssenter. Ordfører Per Berger takket giver Arne Granberg Larsen for den store pengegaven som har gjort det mulig å bygge ut peisestua. Arne Gr...

Partienes listeforslag til kommunestyrevalget er nå godkjent av valgstyret

Listeforslagene ble behandlet i valgstyret 11. mai. Se valglistene her.

valglogo

Detaljplan for Strandveien 10 - planID 201408. Offentlig ettersyn

I medhold av Pbl. §§ 12-10 og 11 vedtok plan- og miljøstyret i møte 20.04.2015, sak 027/15 å legge forslag til detaljplan for Strandveien 10 ut til oggentlig ettersyn.  Planområdet foreslås regulert til boligformål med tomter for 3 enebolig...

Informasjon om endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Kongen i Statsråd fastsatte fredag 17. april endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehage. Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.  Foreldrebetalingen er også begr...

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen

Hole kommune vil gjennomføre en innbyggerundersøkelse i perioden 12.5. - 5.6. 2015, for å kartlegge lokal og regional tilhørighet, atferd i reisemønster knyttet til arbeid, skole, fritidsaktiviteter, innkjøp m.m. I tillegg vil det stilles s...

Status for prosjektet omsorgsboliger på Vik

Kommunen har jevn vekst med økende behov for omsorgsboliger for både eldre og funksjonshemmede. Det er avholdt en anbudskonkurranse på anskaffelse av arkitekt for utarbeidelse av skisseprosjekt. Prosjektgruppen har konkludert med en vinner ...

Rekvisisjon av øvingsområde ifm Forsvarets øvelse Oslofjord 2015

Forsvarets operative hovedkvarter anmoder Fylkesmannen i Buskerud om å rekvirere øvingsområder i perioden 2/6 - 12/6 2015 ifm øvelse Oslofjord 2015. Øvelse Oslofjord er en større øvelse som i første rekke gjennomføres i Østfold og Vestfo...

10 på topp karthefter

Kartheftene til Bedriftsidrettens 10 på topp ligger nå ute til salg. Det er samlet 19 ulike turer på Ringerike med flere turer i Hole. I kartheftene er turbeskrivelser og kart, samt en påmeldingskode som du bruker for å registrere deg. Ti...

TOUR OF NORWAY 24. MAI - Arrangement for familien på Sundvolden

Ryttere
Sykkelrittet Tour of Norway går gjennom Holebygda søndag 24. mai, og TV- sendinger til hele verden vil sette bygda på kartet! Hole kommune og Sundvolden hotel inviterer hele familien til aktiviteter og servering på hotellets parkeringsplass...

TOUR OF NORWAY 24. MAI - ETAPPER OG TRAFIKKAVVIKLING

Rittet starter i Flå sentrum kl.11.15 og går videre til Ørgenvika, Noresund og kommer så til Busund, Helgelandsmoen, Hole kirke, Vik, Sundvolden, Åsa, Hønefoss sentrum, Hvalsmoen, og til Eggemoen flyplass. Les her når de forskjellige veiene...
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk