Aktuelt: Forsiden

Per Dæhli blir pensjonist!

Bilde Per Dehli
1. april har Per Dæhli sin siste arbeidsdag etter 28 år i Hole kommune, - og det er ingen aprilspøk! Per begynte 1.9.1987 som avdelingsingeniør på Teknisk etat. Han arbeidet med byggesaker, fradelingsaker og utslippssaker.   Han var også r...

Status barnehageopptaket 2015

Alle barn med rett til plass i Hole, har fått et tilbud om barnehageplass

Første runde av barnehageopptaket er nå ferdig og andre tilbud er sendt ut med svarfrist 8. april. Alle barn med lovmessig rett til plass, har fått et tilbud. Det blir også løpende opptak utover våren og sommeren, når det er ledig kapasitet...

Barn og unges kommunestyre 2015

BUK 2015
Barn og unge fra fem skoler i Hole fordelte 40.000 kr til ulike tiltak. Se fordelingen her. 

Åpningstider i påsken.

Påskekylling
Hole herredshus:  Mandag 30.3 og tirsdag 31.3 kl. 09.00-15.00, onsdag 1.4 kl. 09.00 - 12.00.      

Kultur- og idrettsmidler 2015

Utvidet søknadsfrist til 1. mai

Årlig behandles det ca 30 søknader i forbindelse med tildeling av kultur- og idrettsmidler i Hole kommune. I tråd med budsjettet for 2015 er eksempelvis tiltak rettet mot barn og unge vektlagt som et prioritert innsatsområde.   Se ve...

Listeforslag fra politiske partier - Frist 31. mars 2015

valglogo
Listeforslag fra politiske partier må være kommet frem til kommunen senest tirsdag 31. mars, kl. 12:00. Det holder ikke at brevet er poststemplet denne datoen. Vi minner også om endringer i valgloven siden forrige kommunestyrevalg som gir ...

Ny godkjenning av rådyrvald

Søknadsfrist 1. mai.

Mange av rådyrvaldene i Hole ble godkjent for lang tid tilbake. Ettersom det kan være endringer på både eiere, valdansvarlige og arealer for rådyrvaldene siden sist godkjenning, ser vi at det nå er på tide med en ny godkjenning av valdene. ...

Status barnehageopptak 2015-2016

Barnehageopptaket er nå i gang. Alle barn med rett til barnehageplass får et tilbud innen utgangen av juni.        

Kommunedelplan Steinsfjorden og Kroksund - utvidet planområde.

Hole kommunestyre vedtok i møte den 16. juni 2014 sak 35/14 planprogram for Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Under arbeidets gang har man funnet det riktig å nyansere planavgrensningen, blant annet fordi den var trukket gjennom...

Søknad om halltid i Kleivhallen, Holehallen og gymsaler for 2015/2016.

Søknadsfrist 1.mai.

  Hallstyret fordeler treningstider etter innkomne søknader. Idrettslaget Holeværingen som største bruker skal fremme en felles søknad.   Søknaden må inneholde:     Navn på søker     Idrettslag og aktivitet     Aldergrupp...

Forslag ønskes til Kulturprisen, Barn og unges Kulturpris og Frivillighetsprisen 2015

Søknadsfrist 1.mai.

For å honorere verdifullt kulturelt og frivillig arbeid og for å stimulere til økt kulturell og frivillig innsats i bygda, utdeler Hole kommune Kulturprisen Barn og unges Kulturpris Frivillighetsprisen 2015 Enkeltpersoner o...

Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom?

Pårørendeskolen starter kurs 7. april og omfatter 6 samlinger fra kl.1800 – 2100 på Arbeidssenteret i Hole. På kurset får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. For nær...

Per Dæhli blir pensjonist!

Bilde Per Dehli
1. april har Per Dæhli sin siste arbeidsdag etter 28 år i Hole kommune, - og det er ingen aprilspøk! Per begynte 1.9.1987 som avdelingsingeniør på Teknisk etat. Han arbeidet med byggesaker, fradelingsaker og utslippssaker.   Han var også r...

Status barnehageopptaket 2015

Alle barn med rett til plass i Hole, har fått et tilbud om barnehageplass

Første runde av barnehageopptaket er nå ferdig og andre tilbud er sendt ut med svarfrist 8. april. Alle barn med lovmessig rett til plass, har fått et tilbud. Det blir også løpende opptak utover våren og sommeren, når det er ledig kapasitet...

Barn og unges kommunestyre 2015

BUK 2015
Barn og unge fra fem skoler i Hole fordelte 40.000 kr til ulike tiltak. Se fordelingen her. 

Åpningstider i påsken.

Påskekylling
Hole herredshus:  Mandag 30.3 og tirsdag 31.3 kl. 09.00-15.00, onsdag 1.4 kl. 09.00 - 12.00.      

Kultur- og idrettsmidler 2015

Utvidet søknadsfrist til 1. mai

Årlig behandles det ca 30 søknader i forbindelse med tildeling av kultur- og idrettsmidler i Hole kommune. I tråd med budsjettet for 2015 er eksempelvis tiltak rettet mot barn og unge vektlagt som et prioritert innsatsområde.   Se ve...

Listeforslag fra politiske partier - Frist 31. mars 2015

valglogo
Listeforslag fra politiske partier må være kommet frem til kommunen senest tirsdag 31. mars, kl. 12:00. Det holder ikke at brevet er poststemplet denne datoen. Vi minner også om endringer i valgloven siden forrige kommunestyrevalg som gir ...
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk