Aktuelt: Forsiden

SFO søknad 2015

SFO søknadsskjema og informasjonsskriv til foresatte for 2015/2016. Søknadsfrist 15.mars 2015.

Status barnehageopptak 2015-2016

Barnehageopptaket er nå i gang. Alle barn med rett til barnehageplass får et tilbud innen utgangen av juni.      

Åpent møte om krepsebestanden i Steinsfjorden

Tirsdag 3. mars kl.18.00

Steinsfjorden Fiskeforening og Hole fiskeutvalg inviterer til åpent møte om krepsebestanden i Steinsfjorden på Hole herredshus. Stein Ivar Johansen, forsker ved NINA, vil holde to ulike foredrag. Status og overvåkning av krepsebest...

Kommunedelplan Steinsfjorden og Kroksund - utvidet planområde.

Hole kommunestyre vedtok i møte den 16. juni 2014 sak 35/14 planprogram for Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Under arbeidets gang har man funnet det riktig å nyansere planavgrensningen, blant annet fordi den var trukket gjennom...

Søknad om halltid i Kleivhallen, Holehallen og gymsaler for 2015/2016.

  Hallstyret fordeler treningstider etter innkomne søknader. Idrettslaget Holeværingen som største bruker skal fremme en felles søknad. Søknaden må inneholde:     Navn på søker     Idrettslag og aktivitet     Aldergruppe og ...

Forslag ønskes til Kulturprisen, Barn og unges Kulturpris og Frivillighetsprisen 2015

For å honorere verdifullt kulturelt og frivillig arbeid og for å stimulere til økt kulturell og frivillig innsats i bygda, utdeler Hole kommune Kulturprisen Barn og unges Kulturpris Frivillighetsprisen 2015 Enkeltpersoner o...

Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom?

Pårørendeskolen starter kurs 7. april og omfatter 6 samlinger fra kl.1800 – 2100 på Arbeidssenteret i Hole. På kurset får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. For nær...

Igangsetting av planarbeid Helgelandsmoen næringspark

Varsel om igangsetting av planarbeid. Endring av reguleringsplan for Helgelandsmoen næringspark i Hole kommune.

Hole kommunes årsresultat 2014

Regnskapet for Hole kommune for 2014 viser et driftsunderskudd på 38,9 mill kr. Årsaken er i all hovedsak betydelig reduksjon i skatteinntektene. Skatteinntektene ble 96 mill kr. lavere enn i 2013 og 94 mill kr lavere enn budsjett. Deler av...

Hole kulturskole

Søker vertsfamilier til Nordiske samspilldager onsdag 29.4 – søndag 3.5. 2015. Hole kulturskole er på jakt etter overnattingsplasser til ungdommer fra Danmark, Sverige og Færøyene, alder fra 10 – 16 (18).   Vi holder en felles kons...

Vedtatt detaljplan for midtdeler E16 Steinsåsen - Ringerikes grense

I medhold av Pbl § 12-12 ble detaljplan for midtdeler E16 Steinsåsen – Ringerikes grense vedtatt av Hole kommunestyre 09.02.2015, sak nr. 004/15.  Planen omfatter breddeutvidelse av E16 mot øst i forbindelse med etablering av midtdeler.  V...

Ubyggingsavtale Elstangen

Med hjemmel i Plan og bygningsloven , legges utbyggingsavtale mellom Læringsverkstedet og Hole kommune ut til offentlig ettersyn. Avtalen gjelder bygging av barnehage på Elstangen. Frist for innsending av merknader settes til 17. mars 2015....

SFO søknad 2015

SFO søknadsskjema og informasjonsskriv til foresatte for 2015/2016. Søknadsfrist 15.mars 2015.

Status barnehageopptak 2015-2016

Barnehageopptaket er nå i gang. Alle barn med rett til barnehageplass får et tilbud innen utgangen av juni.      

Åpent møte om krepsebestanden i Steinsfjorden

Tirsdag 3. mars kl.18.00

Steinsfjorden Fiskeforening og Hole fiskeutvalg inviterer til åpent møte om krepsebestanden i Steinsfjorden på Hole herredshus. Stein Ivar Johansen, forsker ved NINA, vil holde to ulike foredrag. Status og overvåkning av krepsebest...

Kommunedelplan Steinsfjorden og Kroksund - utvidet planområde.

Hole kommunestyre vedtok i møte den 16. juni 2014 sak 35/14 planprogram for Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Under arbeidets gang har man funnet det riktig å nyansere planavgrensningen, blant annet fordi den var trukket gjennom...

Søknad om halltid i Kleivhallen, Holehallen og gymsaler for 2015/2016.

  Hallstyret fordeler treningstider etter innkomne søknader. Idrettslaget Holeværingen som største bruker skal fremme en felles søknad. Søknaden må inneholde:     Navn på søker     Idrettslag og aktivitet     Aldergruppe og ...

Forslag ønskes til Kulturprisen, Barn og unges Kulturpris og Frivillighetsprisen 2015

For å honorere verdifullt kulturelt og frivillig arbeid og for å stimulere til økt kulturell og frivillig innsats i bygda, utdeler Hole kommune Kulturprisen Barn og unges Kulturpris Frivillighetsprisen 2015 Enkeltpersoner o...
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk