Aktuelt: Forsiden

NAV Hole

Logo nav
Mottaket åpner ikke før kl. 12.00 mandag 8. september.  Grunnet intern gjennomgang av planer, målsettinger m.v.

KOMMUNEN HAR RØYKFRIE INNGANGSPARTIER

røykeforbud
Alle våre inngangspartier er røykfrie fra 1. juli. Dette gjelder herredshuset, helseinstitusjonene, barnehagene og skolene. Askebegre fjernes ved inngangspartiene, og inngangen merkes med skilt. Vi ber derfor om at all røyking ved kommu...

Ekstraordinært møte i plan- og miljøstyret 1. september

Reguleringsplan for Utøya og klager på vedtak behandles i plan- og miljøstyret 1. september etter kommunestyrets møte.    

Ringeriksdagen lørdag 6. september

Profilering av Ringeriksregionen. Hole kommune deltar. Besøk oss på stand fra kl. 10-1430. For mer informasjon www.Ringeriksdagen.no  

Kunst Rett Vest med åpne atelierer 13.-14. og 20.-21. september.

Kunst Rett Vest er en kunstrunde i 16 kommuner,  Kunst Rett Vest åpnes med en fellesutstilling på Fossekleiva 11- 21. september.

Nytt utdanningsløp til helsefagarbeider for elever

Foto: Frode Johansen, Ringerikes Blad
I august starter et nytt utdanningsløp til helsefagarbeider for 15 elever/lærlinger i Ringerike og Hole. Disse er sikret lærekontrakt i 4 år og samtidig oppnår de studiekompetanse gjennom sine 4 år. Dette er et unikt samarbeid mellom skolen...

IL Holeværingen i samarbeid med Tyrifjord Golfklubb ønsker igjen velkommen til oppstart av barnegolf.

Første treningsdag på høstsemesteret 2014 er mandag 25.august  kl. 1700-1800.  

Reguleringsendring ved Elstangen Barnehage - Offentlig ettersyn.

  I medhold av Pbl. § 12-10 legges forslag til reguleringsendring for  Elstangen barnehage og ny parkeringsplass ut til offentlig ettersyn.  Det foreslås ny parkeringsplass mellom barnehagetomta og Klokkerlia med direkte avkjøring fra de...

Invitasjon til høring - rullering av pleie- og omsorgsplan 2014 - 2018

PRO plan 2014 - 2018 v 2014 8 8 til høring_Side_01
Pleie- og omsorgsplanen for Hole kommune rulleres for perioden 2014- 2018. Den nye versjonen av planen er vesentlig endret fra den forrige, og vi inviterer til åpen høring. Innspill til planen sendes innen 7. september til postmottak@hole.k...

Vannscooter

Forbud mot bruk av vannscooter i Hole Kommune

Vannscooter

Nytt EtablererKurs starter opp 17. september

Kurset går over 8 onsdager. Tema er økonomi, markedsføring, salg og valg av strategier. Påmelding på www.rnf.no, og egenandelen er kr 3.000. www.rnf.no     post@rnf.no  

Byggeskikkprisen 2014 - Ukens kandidat (uke 33)

Jørn Ullern
Komiteen har fått inn et forslag fra publikum til en syvende kandidat, Fjellsveien 25. Dette er en fritidsbolig som er restaurert og endret til landbruksbygg for boligformål/innkvartering. Eier er Jørn Ullern.

NAV Hole

Logo nav
Mottaket åpner ikke før kl. 12.00 mandag 8. september.  Grunnet intern gjennomgang av planer, målsettinger m.v.

KOMMUNEN HAR RØYKFRIE INNGANGSPARTIER

røykeforbud
Alle våre inngangspartier er røykfrie fra 1. juli. Dette gjelder herredshuset, helseinstitusjonene, barnehagene og skolene. Askebegre fjernes ved inngangspartiene, og inngangen merkes med skilt. Vi ber derfor om at all røyking ved kommu...

Ekstraordinært møte i plan- og miljøstyret 1. september

Reguleringsplan for Utøya og klager på vedtak behandles i plan- og miljøstyret 1. september etter kommunestyrets møte.    

Ringeriksdagen lørdag 6. september

Profilering av Ringeriksregionen. Hole kommune deltar. Besøk oss på stand fra kl. 10-1430. For mer informasjon www.Ringeriksdagen.no  

Kunst Rett Vest med åpne atelierer 13.-14. og 20.-21. september.

Kunst Rett Vest er en kunstrunde i 16 kommuner,  Kunst Rett Vest åpnes med en fellesutstilling på Fossekleiva 11- 21. september.

Nytt utdanningsløp til helsefagarbeider for elever

Foto: Frode Johansen, Ringerikes Blad
I august starter et nytt utdanningsløp til helsefagarbeider for 15 elever/lærlinger i Ringerike og Hole. Disse er sikret lærekontrakt i 4 år og samtidig oppnår de studiekompetanse gjennom sine 4 år. Dette er et unikt samarbeid mellom skolen...
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk