Aktuelt: Forsiden

«Den nye kommunen» - sluttrapport for Hole, Jevnaker og Ringerike

Sluttrapport kommunereform Hole, Ringerike og Jevnaker
Kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker har i fellesskap utredet fire delrapporter innen samfunnsutvikling, tjenesteyting, myndighetsutøvelse og demokrati. Disse inngår i den samlede utredningen som foreligger her. Rapporten omtaler tre alter...

Ringeriksbanen: Opprettholder anbefalingen om Helgelandsmoen

Pressemelding fra Jernbaneverket

Jernbaneverket og Statens vegvesen opprettholder sin anbefaling om å legge Helgelandsmolinja til grunn for arbeidet med reguleringsplan for E 16 og Ringeriksbanen. Denne traseen er noe mindre negativ for våtmarkene enn Busundlinja

Ungdomskonferanse om kommunereformen

(c)Bjorn H Stuedal www.stuedal.n
Ungdomsrådene i Ringerike, Hole og Jevnaker arrangerer ungdomskonferanse med kommunereformen som tema. Konferansen holdes i Bysalen Amfi, Ringerike kultursenter, onsdag 17. februar kl. 0900-1400. Dagen avsluttes med konsert med Morgan Suele...

Viktig beskjed til mottakere av post fra kommunen

SvarUt
Hole kommune vil fremover sende mer post digitalt. Les hva du må gjøre her.

Felles møte for kommunestyrene i Hole, Ringerike og Jevnaker

4. februar

Form din framtid
De tre kommunestyrene har felles møte om kommunereformen, hvor det informeres om utredningsarbeidet for en mulig ny kommune. Fremdriftsplan for videre arbeid med informasjon og innbyggerinvolvering legges også frem. Møtet holdes på Klækken ...

Årsmøte Hole Frivilligsentral

Onsdag 10. februar kl. 18.00

Frivilligsentralen

Har du barn som fyller ett år i september eller oktober?

Barnehageåret 2016-2017

Barn som er født i september og oktober i 2015 og som omfattes av regjeringens forslag om utvidet rett til plass, må søke før fristen i hovedopptaket 1. mars 2016. Les mer om forslaget her; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-gi-fl...

Vinterfestival 2016

Frivilligsentralen_300x182
Sundvollenstranda lørdag 20. februar kl. 11-15.

Holeværingen kjører opp skiløyper

Skiløyper
 Kart over Holeværingens skiløyper 2015-2016 finner du her

Kommunalt skadefellingsmannskap for store rovdyr

Kommunen søker etter personer som ønsker å delta i det lokale skadefellingslaget.

Ungdommens kulturmønstring 2016

Bilde ukm 2016
Meld deg på Ung Kultur Møtes! Alder fra 10  til 20 år.  

Byggesaksavdelingen øker tilgjengeligheten

Byggesak
Byggesaksavdelingen øker tilgjengeligheten for våre innbyggere og ansvarlige søkere. Dette betyr flere telefondager; våre saksbehandlere kan nås mandag, onsdag og torsdag mellom kl. 09:00 -15:00. Besøksdag torsdag kl. 09.00-15.00. Vi oppfor...

«Den nye kommunen» - sluttrapport for Hole, Jevnaker og Ringerike

Sluttrapport kommunereform Hole, Ringerike og Jevnaker
Kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker har i fellesskap utredet fire delrapporter innen samfunnsutvikling, tjenesteyting, myndighetsutøvelse og demokrati. Disse inngår i den samlede utredningen som foreligger her. Rapporten omtaler tre alter...

Ringeriksbanen: Opprettholder anbefalingen om Helgelandsmoen

Pressemelding fra Jernbaneverket

Jernbaneverket og Statens vegvesen opprettholder sin anbefaling om å legge Helgelandsmolinja til grunn for arbeidet med reguleringsplan for E 16 og Ringeriksbanen. Denne traseen er noe mindre negativ for våtmarkene enn Busundlinja

Ungdomskonferanse om kommunereformen

(c)Bjorn H Stuedal www.stuedal.n
Ungdomsrådene i Ringerike, Hole og Jevnaker arrangerer ungdomskonferanse med kommunereformen som tema. Konferansen holdes i Bysalen Amfi, Ringerike kultursenter, onsdag 17. februar kl. 0900-1400. Dagen avsluttes med konsert med Morgan Suele...

Viktig beskjed til mottakere av post fra kommunen

SvarUt
Hole kommune vil fremover sende mer post digitalt. Les hva du må gjøre her.

Felles møte for kommunestyrene i Hole, Ringerike og Jevnaker

4. februar

Form din framtid
De tre kommunestyrene har felles møte om kommunereformen, hvor det informeres om utredningsarbeidet for en mulig ny kommune. Fremdriftsplan for videre arbeid med informasjon og innbyggerinvolvering legges også frem. Møtet holdes på Klækken ...

Årsmøte Hole Frivilligsentral

Onsdag 10. februar kl. 18.00

Frivilligsentralen
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk