Aktuelt: Forsiden

Formannskapet behandler årsbudsjett torsdag 26. november

Nytt møte i formannskapet 26. november kl.15:00 for behandling av årsbudsjett 2016 og økonomiplan.

Årsbudsjett og økonomiplan - formannskapets behandling utsettes

Formannskapets innstillingsmøte 18. november  ble utsatt til 26. november. Høringsfristen for budsjett 2016 og økonomiplanen blir 11. desember. Formannskapet behandler høringsinnspill den 16.12, og kommunestyret behandler årsbudsjettet den ...

Detaljplan for Løken Vest - PlanID 201405. Vedtatt offentlig ettersyn

I medhold av Pbl § 12-10 og 11 og PM-vedtak 059/15 den 16.november 2015 legges forslag til detaljplan for Løkenenga Vest ut til offentlig ettersyn.  Planområdet ligger inntil eksisterende boliger ca. 100 m nord for Løken Barnehage.  Planen ...

Julemarked

Julemarked
Hole Frivilligsentral og butikkene på Vik inviterer til julemarked på Vik torg lørdag 28.11 kl. 10-15.

Tilbudsinnbydelse til rammeavtale for bedriftshelsetjeneste i Hole kommune

Det ønskes å inngå avtale om levering av rammeavtale for bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten skal gi oppdragsgiver et helhetlig tilbud som omfatter det fysiske, det organisatoriske, og det psykososiale arbeidsmiljø, i tråd med arb...

Bosetting av flyktninger i Hole kommune

Hole kommune har jevnlig bosatt 2-3 husstander med flyktninger i året. For inneværende år ble det i september vedtatt å bosette ytterligere 2-3 husstander, samt at det for perioden 2016-2018 skal bosettes 5-6 husstander årlig.

Varsling om endringer i foreldrebetalingen.

Økning blir gjeldende fra 1. januar 2016. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2016, foreslått å øke maksprisen i barnehagen med kr. 75,- for hel plass. Det betyr at foreldrebetalingen for 100 % og 60 % blir:     Kr. 2 655,- for ...

Årsbudsjett 2016 - økonomiplan - innstillingsdokument

Formannskapet gir sin innstilling til budsjettet og økonomiplanen den 18. november. Rådmannens grunnlagsdokument for 2016 -2019 som behandles den 18. november finner du her.

Fastsettelse av offisiell skrivemåte på stedsnavn – kunngjøring av vedtak

Klagenemnda for stedsnavnsaker har etter lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn, § 10, gjort vedtak i klagesak 10/2015, Hole kommune.     Urdskleiva     Nes-Mørkgonga     Kampesetra (gjelder ikke klagers eiendom / eiendommer) ...

Detaljplan for Myragata / Hurum - planID 201304. Vedtatt plan

I medhold av Pbl. § 12-12 ble detaljplan for Myragata / Hurum vedtatt i Hole kommunestyre 2. nov. 2015, sak 073/15 Planområdet ligger øst for Vollgata.  Det er regulert 7 nye eneboligtomter og ny avkjørsel fra Fv157.  Vedtatt plan:   ...

Detaljplan for gnr.203, bnr.7 Prestegårdsveien planID 201407. Vedtatt plan

I medhold av Pbl § 12-12 ble detaljplan for gnr. 203, bnr. 7 Prestegårdsveien vedtatt i Hole kommunestyre 2. november 2015, sak 072/15.  Planområdet ligger vest for Røyse skole.  Området er regulert til totalt 4 eneboligtomter.  Vedtaket...

Detaljplan for Strandveien 10, planID 201408. Vedtatt plan

I medhold av Pbl. § 12-12 ble detaljplan for Strandveien 10 vedtatt i Hole kommunestyre 2.november 2015, sak 074/15.  Planområdet ligger på vestsida av Strandveien, overfor Høyenhallstranda.  Området er regulert til 3 eneboliger og en toman...

Formannskapet behandler årsbudsjett torsdag 26. november

Nytt møte i formannskapet 26. november kl.15:00 for behandling av årsbudsjett 2016 og økonomiplan.

Årsbudsjett og økonomiplan - formannskapets behandling utsettes

Formannskapets innstillingsmøte 18. november  ble utsatt til 26. november. Høringsfristen for budsjett 2016 og økonomiplanen blir 11. desember. Formannskapet behandler høringsinnspill den 16.12, og kommunestyret behandler årsbudsjettet den ...

Detaljplan for Løken Vest - PlanID 201405. Vedtatt offentlig ettersyn

I medhold av Pbl § 12-10 og 11 og PM-vedtak 059/15 den 16.november 2015 legges forslag til detaljplan for Løkenenga Vest ut til offentlig ettersyn.  Planområdet ligger inntil eksisterende boliger ca. 100 m nord for Løken Barnehage.  Planen ...

Julemarked

Julemarked
Hole Frivilligsentral og butikkene på Vik inviterer til julemarked på Vik torg lørdag 28.11 kl. 10-15.

Tilbudsinnbydelse til rammeavtale for bedriftshelsetjeneste i Hole kommune

Det ønskes å inngå avtale om levering av rammeavtale for bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten skal gi oppdragsgiver et helhetlig tilbud som omfatter det fysiske, det organisatoriske, og det psykososiale arbeidsmiljø, i tråd med arb...

Bosetting av flyktninger i Hole kommune

Hole kommune har jevnlig bosatt 2-3 husstander med flyktninger i året. For inneværende år ble det i september vedtatt å bosette ytterligere 2-3 husstander, samt at det for perioden 2016-2018 skal bosettes 5-6 husstander årlig.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk