Aktuelt: Forsiden

Informasjon om utvidet rett til barnehageplass

BARNEHAGEOPPTAKET 2017-2018

Foreldre til barn født i november må søke innen den ordinære fristen som er 1. mars 2017.  I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det fattet vedtak om at også barn født i november skal få rett til barneh...

Hole kulturskole har ledige plasser

Musikklasse, trinn 1. Kulturmix, trinn 2 – 5. Visuell kunst, trinn 6-8. Fra vårsemesteret 2017 åpner vi nye grupper: Ballett, trinn 1-3;Barnedans, trinn 3-5; Hiphop og Street dance, trinn 5-8, itarkurs for voksne nybegynnere (10 ganger ...

Åpne kontordager - Høring kommunedelplan Sundvollen

I forbindelse med høring / offentlig ettersyn av kommunedelplan for Sundvollen har planavdelingen åpne kontordager på Hole Herredshus:    Tirsdag 24.1 kl. 15.00 – 20.00 og Onsdag 25.1 kl. 09.00 – 16.00 Avklarende spørsmål og evt. komment...

Vannmåleravlesning 2016 - ny frist 20. januar

Vannmåler
  Du kan innrapportere avlest vannmålerstand på en av disse måtene: Registrere avlesningen på www.hole.no/vannmaaler eller returnere skjema til Hole kommune innen 20. januar 2017. Mottar vi ikke målerstand innen denne dato vil f...

Barnehageopptak 2017-2018

Søknadsfrist: 1. mars 2017

Søknad om plass i kommunale  og private barnehager i Hole kommune for barnehageåret 2017/2018, gjøres elektronisk på Hole kommunes nettsider. Åpent for å søke fra 4. januar 2017. Søknadsfrist er 1. mars 2017. Alle må søke på nytt selv om...

Frikort for helsetjenester fra 2017. Informasjon fra HELFO

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker ett...

TT-kort

Dette gjelder søknader om nye TT-kort for funksjonshemmede og eldre i perioden 1. april 2017 – 31. mars 2018. Søknadsfrist er 31.januar 2017.    

Priser/gebyrer for kommunale tjenester i 2017

Kommunestyret vedtok 12.12. 2016, sak 109/16 nye gebyrsatser for kommunale tjenester i 2017 som følger:

Slik blir årsbudsjettet for 2017

Budsjett 2017
Kommunestyret har vedtatt kommunens årsbudsjett for 2017, samt økonomisk handlingsplan for de neste fire årene. Budsjettvedtaket innebærer 480 mill. kroner til drift og 30 mill. kr  til investeringer i 2017. Samlet investeringsbudsjett for...

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Det gis tilskudd til prosjekter som skaper aktivitet, deltakelse, møteplasser og sosialt felleskap, for eksempel gjennom utvikling/videreutvikling av egne tilbud til målgruppen eller ved å legge til rette for møteplasser på tvers av generas...

Utbygging og finansiering av E16 over Sollihøgda

Pressemelding

Samferdselsdepartementet har lagt frem forslag om utbygging og finansiering av ny vei over Sollihøgda. - Nå tar vi et nytt, viktig skritt for å bygge bedre vei mellom Sandvika og Hønefoss. Den sterkt trafikkerte E16-strekningen Bjørum - Ska...

Informasjon om utvidet rett til barnehageplass

BARNEHAGEOPPTAKET 2017-2018

Foreldre til barn født i november må søke innen den ordinære fristen som er 1. mars 2017.  I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det fattet vedtak om at også barn født i november skal få rett til barneh...

Hole kulturskole har ledige plasser

Musikklasse, trinn 1. Kulturmix, trinn 2 – 5. Visuell kunst, trinn 6-8. Fra vårsemesteret 2017 åpner vi nye grupper: Ballett, trinn 1-3;Barnedans, trinn 3-5; Hiphop og Street dance, trinn 5-8, itarkurs for voksne nybegynnere (10 ganger ...

Åpne kontordager - Høring kommunedelplan Sundvollen

I forbindelse med høring / offentlig ettersyn av kommunedelplan for Sundvollen har planavdelingen åpne kontordager på Hole Herredshus:    Tirsdag 24.1 kl. 15.00 – 20.00 og Onsdag 25.1 kl. 09.00 – 16.00 Avklarende spørsmål og evt. komment...

Vannmåleravlesning 2016 - ny frist 20. januar

Vannmåler
  Du kan innrapportere avlest vannmålerstand på en av disse måtene: Registrere avlesningen på www.hole.no/vannmaaler eller returnere skjema til Hole kommune innen 20. januar 2017. Mottar vi ikke målerstand innen denne dato vil f...

Barnehageopptak 2017-2018

Søknadsfrist: 1. mars 2017

Søknad om plass i kommunale  og private barnehager i Hole kommune for barnehageåret 2017/2018, gjøres elektronisk på Hole kommunes nettsider. Åpent for å søke fra 4. januar 2017. Søknadsfrist er 1. mars 2017. Alle må søke på nytt selv om...
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk