Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. De har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket og bør være en del av utstyrspakken for beredskap i hjemmet. Ikke ta jod før Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om dette.

Ved en atomhendelse sørger skolene og barnehagene i Hole kommune for utlevering til barn og elever som oppholder seg på skolen/i barnehagen.

Barn som ikke går i barnehage eller på skole, og gravide og ammende kan få jodtabletter ved Hole helsestasjon dersom de ikke har hjemme, hvis det går ut varsel fra Kriseutvalget for atomberedskap.
Samtykkeskjema for jodtabletter til barn under 16 år.

 

Les mer om jodtabletter på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Hva kan jeg gjøre - informasjon fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet