www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Innmelding til grunnskolen i Hole for elever født i 2014

Hole kommune har følgende kommunale barneskoler;

Vik skole, Røyse skole,  Sundvollen oppvekstsenter.

Innmelding til skolen i Hole kommune skal skje innen 1/11 til den skolen du tilhører etter bostedsadresse.

Innmeldingen er elektronisk og innmeldingsskjemaet finner du her (på Hole kommune sin hjemmeside: www.hole.kommune.no - Oppvekst - skjema - Innmelding grunnskolen)

 

Spørsmål kan rettes til tjenesteleder skole: Merete Ludmann, tlf. 46 92 61 28

Del dette:

Skjema