Det er nå mulig for partier og grupper å levere listeforslag elektronisk. 

Les hvordan elektronisk listeforslag leveres her.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere listeforslaget på papir. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme lovverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.

Se valglovens krav til listeforslag her.

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i, innen 31. mars klokken 12.

Listeforslag på papir sendes til Hole kommune ved Valgstyret, Viksveien 30, 3530 Røyse. 

Se hvem som har levert inn listeforslag her