Innleverte lister til kommunestyrevalget 2023:

Hole Senterparti