Gjestelisten var bred, ordførere og kommunedirektører i regionens kommuner ble invitert, det samme ble representanter fra Forsvarets seniorforbund Hole og Ringerike, Norges forsvarsforening, Forsvarets veterantjeneste, Ingeniørvåpenets Soldatforening, Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner, Veteranforbundet SIOPS, og andre representanter fra regionen som har vært medvirkende til utarbeidelse av planen.