Det er regelverket for motorferdsel i utmark som bestemmer hvilke formål er tillatt etter loven, eller hvilken kjøring det kan gis tillatelse til etter søknad. All kjøring på isen uten tillatelse vil være ulovlig.

Se her (under punkt «Motorferdsel i utmark og vassdrag») for mer informasjon.

Det er også viktig å huske at deler av Steinsfjorden og Tyrifjorden er naturvernområder med eget regelverk angående motorferdsel. Her må Statsforvalteren søkes om dispensasjon. Et interaktivt kart over verneområdene i Steinsfjorden og Tyrifjorden finner du her.  I kartet kan du se hvilke regler som gjelder for de ulike verneområdene.

Har du behov for å kjøre på isen, ta først kontakt med miljørådgiver Miriam Geitz i kommunen!

E-post: miriam.geitz@hole.kommune.no. Mobil: 469 26 164.