Invitasjon til informasjonsmøte om sikringstiltak i Storelva - 4. juni

Hole kommune inviterer innbyggerne nærmest Storelva i Kastebakken, Gamle Holeveien og Solengveien til et informasjonsmøte om sikringstiltak i Storelva.

Dato: Tirsdag 4. juni 2024
Tid: 16:00
Sted: Hole Herredshus

Bakgrunn: Ekstremværet Hans førte til sprekkdannelser i elvebredden på Helgelandsmoen. Geoteknikere fra WSP har bistått kommunen med vurderinger av sikkerheten for beboere, omfanget av erosjonsskader, grunnundersøkelser og behov for sikringstiltak.

På møtet vil vi presentere konklusjonene fra WSPs rapport og en grov plan for gjennomføring av sikringstiltak langs elvebredden. Geoteknikere fra WSP vil delta sammen med representanter fra Hole kommune.

Vi ser frem til å møte dere og svare på eventuelle spørsmål.

Velkommen!